Αρχική>ΠΟΛΙΤΙΚΗ>Χωρίς εκπλήξεις ο ορισμός των συνεργατών του δημάρχου Σερρών

Χωρίς εκπλήξεις ο ορισμός των συνεργατών του δημάρχου Σερρών

Αντιδήμαρχος Οικονομικών: Σπύρος Μισιρλής

Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας: Κωνσταντίνος Δινάκης

Αντιδήμαρχος Πρόνοιας: Σωτηρία Πάνου

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης: Γιάννης Τουρτούρας

Αντιδήμαρχος Έργων :Γεώργιος Νυχτοπάτης

Αντιδήμαρχος συντήρησης οχημάτων: Καδής Γεώργιος

 Πρόεδρος Δημοτικού συμβουλίου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ

Παράλληλα, εξελέγησαν τα μέλη Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.