Πρωτοσέλιδο

Ουσιαστικό και Αναπτυξιακό Ρόλο στην Περιφέρεια διεκδικεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint
Με θετικό Ισολογισμό και Κερδοφορία πάει η Τράπεζα στην σημερινή της Γενική Συνέλευση
Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αποτυπώνεται πλέον η αλλαγή ρότας της Συνεταιριστικής Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας.Τα αποτελέσματα του ελέγχου της οικονομικής χρήσης του 2019 και όπως αυτά αποτυπώνονται στην έκθεση των ορκωτών λογιστών, δίνουν ανάγλυφα μια εικόνα υγείας και αξιοπιστίας της Τράπεζας.
Ταυτόχρονα η νέα Περιφερειακή Τράπεζα στοχεύει να υλοποιήσει μία σειρά στρατηγικών δράσεων που θα της επιτρέψουν να εδραιωθεί στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας, ως η αξιόπιστη και δυναμική τράπεζα που θα δημιουργήσει αξία για τους πελάτες, τα μέλη και τους εργαζομένους της, με ποιότητα χορηγήσεων και καταθέσεων, οργανωτική αποτελεσματικότητα και νέα προϊόντα άμεσης προτεραιότητας.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα αποτελέσματα δείχνουν επί της ουσίας και επιβεβαιώνουν πως η Τράπεζα μετά από την προσπάθεια της διοίκησης τα τελευταία χρόνια, αφήνει πίσω της οριστικά τις προβληματικές χρήσεις . Περνά πλέον σε ένα πολύ πιο στέρεο, δυναμικό και ελπιδοφόρο πλαίσιο λειτουργίας και οικονομικών επιδόσεων.
Ο ισολογισμός αποτυπώνει ξεκάθαρα τη θετική μεταβολή που επιτεύχθηκε σε όλα τα βασικά μεγέθη.
-Κερδοφορία : Η τράπεζα παρουσιάζει 827χιλ€ κέρδη προ φόρων, μετα από μια ζημιογόνο χρήση του 2018.
-Αύξηση των καταθέσεων των πελατών κατά 22. 653.000€ ήτοι ποσοστό 21% από 13.7% το 2018 και σύνολο καταθέσεων 140.000.000€
-Αύξηση στις χορηγήσεις δανείων
-Αύξηση των χρηματικών διαθέσιμων κατά 4.573.000€ ήτοι ποσοστό 24,1% που πλέον αγγίζουν 23 εκ. €.
-Σημαντική αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου.
Επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, όσον αφορά την πορεία της Τράπεζας είναι η άκρως επιτυχημένη διαδικασία απορρόφησης της Συνεταιριστικής Πιερίας. Μια διαδικασία πρωτοφανή για τα τραπεζικά δρώμενα, μιας και για πρώτη φορά έγινε απορρόφηση μιας τράπεζας από μια άλλη, με το σύνολο του ενεργετικού και του παθητικού της.
Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας και η επιτυχία του εγχειρήματος προσέδωσε κύρος, αξιοπιστία και στοιχεία υπεραξίας στη νέα Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας που δημιουργήθηκε.
Αξιολογώντας τα θετικά στοιχεία του ισολογισμού, έχοντας ως δείγμα διοικητικής επάρκειας ένα ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο που υπηρέτησε η διοίκηση τα τελευταία χρόνια και όπως αυτό με επιτυχία αποτυπώνεται στη διαδικασία απορρόφησης της
Συνεταιριστικής Πιερίας και στους επιχειρησιακούς στόχους, η Συνεταιριστική
Τράπεζα Κ. Μακεδονίας δείχνει ότι έχει τα εχέγγυα και όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε να διαδραματίσει πλέον έναν πολύ σημαντικό ρόλο.
Στόχος είναι η υλοποίηση μίας σειράς στρατηγικών δράσεων που θα της επιτρέψουν να εδραιωθεί στην ευρύτερη περιφέρεια. Με επάρκεια κεφαλαίων, με σημαντικούς επιχειρηματικούς πελάτες μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο στα αναπτυξιακά σχέδια για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και να συμβάλει καταλυτικά με τα χρηματοδοτικά της εργαλεία και την εξειδίκευση που διαθέτει -όσων αφορά τις παραγωγικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες της περιοχής- ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας.
Οι επιχειρηματικοί τομείς που συγκεντρώνουν κατά προτεραιότητα το επενδυτικό ενδιαφέρον, δίχως να αποκλείουν τους υπόλοιπους είναι:
α) Υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής
β) Προχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).
γ) Χρηματοδότηση μονάδων Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) / συγκρότηση ενεργειακών κοινοτήτων.
δ) Υποστήριξη μικρών τουριστικών μονάδων.
ε) Ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα
στ) Διαμόρφωση σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων και διαχείρισης Προγραμμάτων συγχρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων στην Περιφέρεια [Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ κ.α.].
Έχοντας ανατρέψει όλες τις αρνητικές προβλέψεις που υπήρχαν πριν από λίγα χρόνια για το μέλλον της, μετά από μια δύσκολη και επιμονή διαδικασία εξυγίανσης. δόμησης ενός στρατηγικού σχεδίου που με πίστη και συνοχή υπηρετήθηκε τα τελευταία χρόνια από την διοίκηση. Έχοντας πλέον ξεκάθαρη αποτύπωση όλης αυτής της προσπάθειας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας δείχνει έτοιμη στη χάραξη ακόμη μιας πιο δυναμικής και αναπτυξιακή πορείας, βήμα προς βήμα με όραμα, ικανότητες και κυρίως τη θέληση να πραγματοποιήσει και να υποστηρίξει την αλλαγή σε όλες τις φάσεις της.


Διαμάντω Φραγγεδάκη

Newsletter

Σαν σήμερα...

1884 | 

Οι Νιγριτινοί αντιμετώπιζαν το μεγάλο πρόβλημα των Ελλήνων της Τουρκοκρατίας που ήταν οι αγγαρείες. Οι τοπικές τουρκικές αρχές απαιτούσαν από όλους τους Νιγριτινούς αγγαρείες για την κατασκευή της οδού Θεσσαλονίκης - Σερρών, επειδή τους θεωρούσαν Οθωμανούς υπηκόους, αφού δεν είχαν πιστοποιητικά ελληνικής υπηκοότητας. Στις διαμαρτυρίες των εντοπίων Νιγριτινών οργίλη ήταν η αντίδραση του μουτεσαρίφη διοικητή των Σερρών που διέταξε τον μουδίρη (ειρηνοδίκη) της Νιγρίτας να εισπράξει την αγγαρεία σε χρήμα και μάλιστα βίαια. 1859: Πενήντα επτά κάτοικοι της Σύρπας (Νιγρίτας) απευθύνθηκαν στο μητροπολίτη Σερρών Ιάκωβο τον Πάτμιο και δήλωσαν ότι έχουν φτάσει στα όρια της απελπισίας από τη συμπεριφορά των Τούρκων που επισκέφθηκαν τη Σύρπα για την καταγραφή του κρασιού. Του αναφέρουν τον δαρμό του προεστού, τις απαιτήσεις για φιλοξενία, το πρόβλημα των κλεφτών που δεν αφήνουν τους χωρικούς ούτε για ξύλα να βγουν στο βουνό, τις απαγωγές των παιδιών των τσορμπατζίδων, τη φορολόγηση της σοδιάς της βάλτας κ.α. Παρομοίαζαν τα πάθη τους μ' αυτά του Ιώβ και ζητούσαν τη μεσολάβηση και βοήθεια του μητροπολίτη για την αντιμετώπιση της κατάστασης. 1912 (Σάββατο): Οι Βούλγαροι με διάφορες προφάσεις άρχισαν να κακοποιούν τους Τούρκους, ιδιαίτερα τους πρόσφυγες που είχαν καταφύγει απ' τα χωριά στην πόλη. Σε μια μόνο μέρα έσφαξαν πάνω από τετρακόσιους. Μετέτρεψαν επίσης το Εσκί τζαμί σε ναό του αγίου Βόριδος. Ο Μητροπολίτης Απόστολος και ο επίσκοπος Αμβρόσιος αγωνίζονταν να σταματήσουν τη μανία των Βουλγάρων. Με κακές καιρικές συνθήκες και με κίνδυνο της ζωής τους περιφέρονταν στην πόλη και παρακαλούσαν τους Βουλγάρους να λυπηθούν και να δείξουν έλεος για τους δυστυχείς Τούρκους.

1926 | 

Ο θίασος του Δ. Ζαφειρίου ανέβασε το έργο «Ο χορός της τύχης».

1929 | 

Οι ομάδες του «Απόλλωνος» και του «Ηρακλέους» συναντήθηκαν σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα για δεύτερη συνεχόμενη φορά στο γήπεδο των στρατώνων πεζικού αφού το Δημοτικό στάδιο βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Στη συνάντηση νικήτρια ανεδείχθη η ομάδα του «Απόλλωνος» με 1-0 ενώ, όπως φαίνεται, τις εντυπώσεις κατάφερε να κερδίσει ο «Ηρακλής».

1936 | 

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Ι. Μεταξάς εκφώνησε λόγο στις Σέρρες.

1948 | 

Επισκέφθηκε τους προσκόπους των Σερρών ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδος Αντώνιος Μπενάκης, συνοδευόμενος από τον Γεν. Γραμματέα του Δ.Σ. του ΣΕΠ Στέφανο Νίκογλου. Στο υποτυπώδες Αεροδρόμιο Σερρών στο οποίο προσγειώθηκε η στρατιωτική ντακότα που μετέφερε τον Αρχιεπίσκοπο τον υποδέχθηκαν πολλοί βαθμοφόροι της Τ.Ε. Σερρών όπως ο Περιφερειακός Έφορος Κωνσταντίνος Οικονομόπουλος, ο Τοπικός Έφορος Σερρών Θεοφάνης Κουρουπέτρογλου, ο Πρόεδρος του Τοπικού Προσκοπικού Συνδέσμου Σερρών Βασίλειος Χατζηακώβου, ο Ταμίας Κρέων Φλωρίδης κ.α.

1948 | 

Απεβίωσε ο παιδαγωγός και ψυχοπλάστης Αθανάσιος Παπαφωτίου. Με την φωτισμένη του προσωπικότητα δέσποσε στην περιφέρεια των Σερρών και ιδιαίτερα στην ιστορική κοινότητα Εμμανουήλ Παπά. Για 45 χρόνια από τα οποία τα 26 επί Τουρκοκρατίας διακόνεψε την Παιδεία. Διηύθυνε επάξια το ελληνικό εκπαιδευτήριο της ιδιαίτερης πατρίδας του της Δοβίστας (Εμμ. Παπά) όπου μόρφωσε χριστιανικά και ελληνοπρεπώς δύο γενιές ελληνοπαίδων. Υπηρέτησε ακόμη: Το 1888-89 στο Όρλιακο (Στρυμονικό), 1892-94 στο Σαρμουσακλή (Πεντάπολη), 1894-97 στο Βεζνίκο (Αγ. Πνεύμα), 1898-1914 την Κεντρική Αστική Σχολή Σερρών, 1914-1922 την Κεντρική Σχολή Σερρών, 1922-1932 το Ε΄ πλήρες μικτό Δημοτικό Σχολείο Σερρών.

1956 | 

Η εφημερίδα «Μακεδονία» έγραψε: «Σιδηρόκαστρον. Αφιχθείς εις την πόλιν μας ο νομομηχανικός Σερρών κ. Δάνας μετά των μηχανικών κ.κ. Καμπίρη και Παπαδημόπουλο, προέβη εις την επιθεώρησιν του εκτελουμένου έργου της ασφαλτοστρώσεως της πλατείας Ομονοίας».

1963 | 

Ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου 1963 στην πλατεία «Κρονίου» πραγματοποιήθηκε η προεκλογική συγκέντρωση της Ε.Δ.Α.

1965 | 

Τοποθετήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας ο ανδριάντας του Εμμανουήλ Παππά τον οποίο φιλοτέχνησε ο διαπρεπής γλύπτης Νίκος Περαντινός. Η τελετή των αποκαλυπτηρίων έγινε στις 17 Μαΐου 1966.

1991 | 

Ξεκίνησε τη λειτουργία του στη Νιγρίτα το ξενοδοχείο «Γερακίνα».
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)

Τα πιο διαβασμένα

Τις τελευταίες 7 ημέρες