Αρχική>ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ>Ουσιαστικό και Αναπτυξιακό Ρόλο στην Περιφέρεια διεκδικεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας

Ουσιαστικό και Αναπτυξιακό Ρόλο στην Περιφέρεια διεκδικεί η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας

Με θετικό Ισολογισμό και Κερδοφορία πάει η Τράπεζα στην σημερινή της Γενική Συνέλευση
Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο αποτυπώνεται πλέον η αλλαγή ρότας της Συνεταιριστικής Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας.Τα αποτελέσματα του ελέγχου της οικονομικής χρήσης του 2019 και όπως αυτά αποτυπώνονται στην έκθεση των ορκωτών λογιστών, δίνουν ανάγλυφα μια εικόνα υγείας και αξιοπιστίας της Τράπεζας.
Ταυτόχρονα η νέα Περιφερειακή Τράπεζα στοχεύει να υλοποιήσει μία σειρά στρατηγικών δράσεων που θα της επιτρέψουν να εδραιωθεί στην αγορά της Κεντρικής Μακεδονίας, ως η αξιόπιστη και δυναμική τράπεζα που θα δημιουργήσει αξία για τους πελάτες, τα μέλη και τους εργαζομένους της, με ποιότητα χορηγήσεων και καταθέσεων, οργανωτική αποτελεσματικότητα και νέα προϊόντα άμεσης προτεραιότητας.
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα αποτελέσματα δείχνουν επί της ουσίας και επιβεβαιώνουν πως η Τράπεζα μετά από την προσπάθεια της διοίκησης τα τελευταία χρόνια, αφήνει πίσω της οριστικά τις προβληματικές χρήσεις . Περνά πλέον σε ένα πολύ πιο στέρεο, δυναμικό και ελπιδοφόρο πλαίσιο λειτουργίας και οικονομικών επιδόσεων.
Ο ισολογισμός αποτυπώνει ξεκάθαρα τη θετική μεταβολή που επιτεύχθηκε σε όλα τα βασικά μεγέθη.
-Κερδοφορία : Η τράπεζα παρουσιάζει 827χιλ€ κέρδη προ φόρων, μετα από μια ζημιογόνο χρήση του 2018.
-Αύξηση των καταθέσεων των πελατών κατά 22. 653.000€ ήτοι ποσοστό 21% από 13.7% το 2018 και σύνολο καταθέσεων 140.000.000€
-Αύξηση στις χορηγήσεις δανείων
-Αύξηση των χρηματικών διαθέσιμων κατά 4.573.000€ ήτοι ποσοστό 24,1% που πλέον αγγίζουν 23 εκ. €.
-Σημαντική αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου.
Επίσης ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, όσον αφορά την πορεία της Τράπεζας είναι η άκρως επιτυχημένη διαδικασία απορρόφησης της Συνεταιριστικής Πιερίας. Μια διαδικασία πρωτοφανή για τα τραπεζικά δρώμενα, μιας και για πρώτη φορά έγινε απορρόφηση μιας τράπεζας από μια άλλη, με το σύνολο του ενεργετικού και του παθητικού της.
Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας και η επιτυχία του εγχειρήματος προσέδωσε κύρος, αξιοπιστία και στοιχεία υπεραξίας στη νέα Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας που δημιουργήθηκε.
Αξιολογώντας τα θετικά στοιχεία του ισολογισμού, έχοντας ως δείγμα διοικητικής επάρκειας ένα ξεκάθαρο στρατηγικό πλάνο που υπηρέτησε η διοίκηση τα τελευταία χρόνια και όπως αυτό με επιτυχία αποτυπώνεται στη διαδικασία απορρόφησης της
Συνεταιριστικής Πιερίας και στους επιχειρησιακούς στόχους, η Συνεταιριστική
Τράπεζα Κ. Μακεδονίας δείχνει ότι έχει τα εχέγγυα και όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε να διαδραματίσει πλέον έναν πολύ σημαντικό ρόλο.
Στόχος είναι η υλοποίηση μίας σειράς στρατηγικών δράσεων που θα της επιτρέψουν να εδραιωθεί στην ευρύτερη περιφέρεια. Με επάρκεια κεφαλαίων, με σημαντικούς επιχειρηματικούς πελάτες μπορεί να διαδραματίσει ένα πολύ ουσιαστικό ρόλο στα αναπτυξιακά σχέδια για την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και να συμβάλει καταλυτικά με τα χρηματοδοτικά της εργαλεία και την εξειδίκευση που διαθέτει -όσων αφορά τις παραγωγικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες της περιοχής- ώστε να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας.
Οι επιχειρηματικοί τομείς που συγκεντρώνουν κατά προτεραιότητα το επενδυτικό ενδιαφέρον, δίχως να αποκλείουν τους υπόλοιπους είναι:
α) Υποστήριξη της πρωτογενούς παραγωγής
β) Προχρηματοδότηση και χρηματοδότηση εξαγωγικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ).
γ) Χρηματοδότηση μονάδων Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) / συγκρότηση ενεργειακών κοινοτήτων.
δ) Υποστήριξη μικρών τουριστικών μονάδων.
ε) Ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα
στ) Διαμόρφωση σχημάτων παροχής μικροπιστώσεων και διαχείρισης Προγραμμάτων συγχρηματοδότησης ιδιωτικών επενδύσεων στην Περιφέρεια [Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ κ.α.].
Έχοντας ανατρέψει όλες τις αρνητικές προβλέψεις που υπήρχαν πριν από λίγα χρόνια για το μέλλον της, μετά από μια δύσκολη και επιμονή διαδικασία εξυγίανσης. δόμησης ενός στρατηγικού σχεδίου που με πίστη και συνοχή υπηρετήθηκε τα τελευταία χρόνια από την διοίκηση. Έχοντας πλέον ξεκάθαρη αποτύπωση όλης αυτής της προσπάθειας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας δείχνει έτοιμη στη χάραξη ακόμη μιας πιο δυναμικής και αναπτυξιακή πορείας, βήμα προς βήμα με όραμα, ικανότητες και κυρίως τη θέληση να πραγματοποιήσει και να υποστηρίξει την αλλαγή σε όλες τις φάσεις της.


Διαμάντω Φραγγεδάκη