Πρωτοσέλιδο

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΤΩΝ E.Π.Ε ΣΤΙΣ 30/09/2012

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint
ΕΒΕΣ: Τα έγγραφα - στοιχεία των εταιρειών που πρέπει να αναρτηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ (όπως το Καταστατικό, τα Πρακτικά Γενικών
Συνελεύσεων κ.λ.π.) μπορούν να αναρτηθούν και σε μορφή pdf.


Η προθεσμία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2012.Η ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ γίνεται ηλε-κτρονικά μέσω του διαδικτυακούτόπου www.businessportal.gr ,όπου μπορείτε να βρείτε Οδηγίεςγια τη διαδικασία της απογραφής της εταιρείας σας στο Γ.Ε.ΜΗ.Διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα- στοιχεία των εταιρειών που πρέπεινα αναρτηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ (όπωςτο Καταστατικό, τα Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων κ.λ.π.) μπορούννα αναρτηθούν και σε μορφή pdf.ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 30/09/2012

Εναλλακτικά, αν δεν προβείτε στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή της εταιρείας σας, μπορείτε να υποβάλλετε μέχρι τις 30/09/2012 τηνίδια ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ μαζί με τααπαραίτητα έγγραφα – στοιχεία,στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, και να γίνει η ΑΠΟΓΡΑΦΗτης εταιρείας σας από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου.Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ναυπολογίσετε ότι καταβάλλεται τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ 10€, γιακάθε στοιχείο που αναρτάται στοΓ.Ε.ΜΗ. (π.χ. 10 € για το καταστατικό, 10€ για το Πρακτικό ΓενικήςΣυνέλευσης, 10€ για το ΠρακτικόΔ.Σ. κ.ο.κ.).Για κάθε πρόσθετη πληροφορία,διευκρίνηση και βοήθεια για τηνολοκλήρωση της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ τηςεταιρείας σας στο Γ.Ε.ΜΗ.Προϊστα-μένη Τμήματος Επαγγελματοβιο-τεχνικών και Εμποροβιομηχανικών Θεμάτων.Τηλ: 2321099732Φαξ: 23231099738και 2321099740

Newsletter

Σαν σήμερα...

1907 | 

Οι κάτοικοι των Σερρών πραγματοποίησαν μια θεαματική επίδειξη δύναμης προκειμένου να γίνει αντιληπτή στα πλαίσια του οικονομικού πολέμου η ισχύς των Ελλήνων έναντι των σχισματικών. Η ημερομηνία αυτή συνέπεσε με την ημέρα Τρίτη όπου γινόταν η εβδομαδιαία αγορά και ταυτόχρονα με τη θρησκευτική εορτή των Τριών Ιεραρχών και των Γραμμάτων. Οι Σερραίοι επωφελούμενοι από τη σύμπτωση αυτή αποφάσισαν να κλείσουν τα καταστήματά τους και να προσδώσουν επιδεικτικά πανηγυρικό τόνο στη μέρα αυτή, έτσι ώστε να γίνει αντιληπτό απ' όλες τις πλευρές η κυριαρχία του Ελληνικού στοιχείου στην πόλη. Εκείνη τη μέρα παρ' όλη την αντίδραση Τούρκων και Εβραίων, κυριολεκτικά νεκρώθηκε κάθε εμπορική κίνηση στις Σέρρες.

1923 | 

Ο «Ελληνικός Θίασος» Δ. Ζαφειρίου - Π. Βεράρδου έδωσε στο «Θέατρον της Στρατιωτκής Λέσχης» παράσταση, με τον «Βαπτιστικό» και την «Ερωτευμένη Νέλλη Ροζιέ».

1935 | 

Δόθηκε μεγάλη συναυλία της μικτής χορωδίας και μαντολινάτας του Γυμνασίου στο «Κρόνιο». Διευθυντής ήταν ο Γ. Βαΐου.

1949 | 

Η αθηναϊκή εφημερίδα «ΕΜΠΡΟΣ» έγραφε: «… ο κ. υπουργός της Εργασίας προτείνει, όπως χορηγηθή επίδομα ανεργίας εις τους καπνεργάτας των Σερρών οι οποίοι επραγματοποίησαν 75 ημερομίσθια…»
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)