Πρωτοσέλιδο

ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ ΤΩΝ E.Π.Ε ΣΤΙΣ 30/09/2012

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint
ΕΒΕΣ: Τα έγγραφα - στοιχεία των εταιρειών που πρέπει να αναρτηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ (όπως το Καταστατικό, τα Πρακτικά Γενικών
Συνελεύσεων κ.λ.π.) μπορούν να αναρτηθούν και σε μορφή pdf.


Η προθεσμία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2012.Η ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ γίνεται ηλε-κτρονικά μέσω του διαδικτυακούτόπου www.businessportal.gr ,όπου μπορείτε να βρείτε Οδηγίεςγια τη διαδικασία της απογραφής της εταιρείας σας στο Γ.Ε.ΜΗ.Διευκρινίζεται ότι τα έγγραφα- στοιχεία των εταιρειών που πρέπεινα αναρτηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ (όπωςτο Καταστατικό, τα Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων κ.λ.π.) μπορούννα αναρτηθούν και σε μορφή pdf.ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 30/09/2012

Εναλλακτικά, αν δεν προβείτε στην ηλεκτρονική αυτοαπογραφή της εταιρείας σας, μπορείτε να υποβάλλετε μέχρι τις 30/09/2012 τηνίδια ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ μαζί με τααπαραίτητα έγγραφα – στοιχεία,στην υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου, και να γίνει η ΑΠΟΓΡΑΦΗτης εταιρείας σας από την υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ του Επιμελητηρίου.Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ναυπολογίσετε ότι καταβάλλεται τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ 10€, γιακάθε στοιχείο που αναρτάται στοΓ.Ε.ΜΗ. (π.χ. 10 € για το καταστατικό, 10€ για το Πρακτικό ΓενικήςΣυνέλευσης, 10€ για το ΠρακτικόΔ.Σ. κ.ο.κ.).Για κάθε πρόσθετη πληροφορία,διευκρίνηση και βοήθεια για τηνολοκλήρωση της ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ τηςεταιρείας σας στο Γ.Ε.ΜΗ.Προϊστα-μένη Τμήματος Επαγγελματοβιο-τεχνικών και Εμποροβιομηχανικών Θεμάτων.Τηλ: 2321099732Φαξ: 23231099738και 2321099740

Newsletter

Σαν σήμερα...

1715 | 

Έφθασε στις Σέρρες ο Σουλτάνος Αχμέτ Γ΄ από το Νευροκόπι όπου και βρισκόταν με ολόκληρο το στράτευμά του, προκειμένου να πανηγυρίσει τον θρίαμβό του και τα ευχάριστα νέα της κατάληψης των φρουρίων των Φράγκων στην Πελοπόννησο. Πραγματοποιήθηκαν στην πόλη των Σερρών πολυήμερες λαμπρές δημόσιες εορτές και φωταψίες.

1915 | 

Ο πρωθυπουργός Δ. Γούναρης σε συνέλευση των κυβερνητικών βουλευτών που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Τουρίστ» όπου και ο ίδιος διέμενε «υπέδειξεν ως κυβερνητικόν υποψήφιον Πρόεδρον της Βουλής τον κ. Ιωάννην Δέλλιον βουλευτήν εκ Σερρών…».

1931 | 

Ανακοινωθέν από την Επιτροπή Συλλαλητηρίου στην πόλη των Σερρών: «Προς πρόληψιν ενδεχομένων σκηνών συνεπεία εξάψεως των πνευμάτων του λαού διά την στυγεράν δολοφονίαν του Υπολοχαγού Καραντινάκη και συνεπεία απαγορεύσεως των Αρχών αναβάλλεται το προαγγελθέν δια σήμερον υπό των εφημερίδων συλλαλητήριον».
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)