ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Κατάργηση πιστοποιητικών για ευκολότερες μεταβιβάσεις – Έρχεται η αυτόματη συμπλήρωση Ε9

Νέες παρεμβάσεις για ευκολότερες και γρηγορότερες μεταβιβάσεις ακινήτων δρομολογεί η ΑΑΔΕ με κατάργηση πιστοποιητικών, αυτόματης συμπλήρωσης του Ε9, ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας για όσους πωλούν ή μεταβιβάζουν με γονική παροχή ή δωρεά ακίνητα.

Νέες παρεμβάσεις για ευκολότερες και γρηγορότερες μεταβιβάσεις ακινήτων δρομολογεί η ΑΑΔΕ με κατάργηση πιστοποιητικών, αυτόματης συμπλήρωσης του Ε9, ψηφιακή έκδοση φορολογικής ενημερότητας για όσους πωλούν ή μεταβιβάζουν με γονική παροχή ή δωρεά ακίνητα.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, γονικών παροχών, δωρεών και κληρονομιών ακινήτων μέσω της πλατφόρμας η ΑΑΔΕ κάνει νέα βήματα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας και την ταλαιπωρία των φορολογούμενων. Σε πρώτη φάση καταργείται το πιστοποιητικό μη οφειλής φόρου κληρονομίας-γονικής παροχής και δωρεάς. Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες πολύ σύντομα το πιστοποιητικό (του αρ. 105 Ν. 2961.2001) περί μη οφειλής φόρου κληρονομιάς δεν θα είναι απαραίτητο στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ

 

 

 
 
 

Παράλληλα σχεδιάζονται και άλλες καταργήσεις καθώς και αυτοματοποιήσεις. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί μία νέα ψηφιακή εφαρμογή μέσω της οποίας η δήλωση Ε9 θα συμπληρώνεται αυτόματα από τις φορολογικές αρχές με άντληση των στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 κάθε φορά που προχωρούν σε κάποια αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά ακινήτου.

 

 
Παράλληλα σχεδιάζονται και άλλες καταργήσεις καθώς και αυτοματοποιήσεις. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ενεργοποιηθεί μία νέα ψηφιακή εφαρμογή μέσω της οποίας η δήλωση Ε9 θα συμπληρώνεται αυτόματα από τις φορολογικές αρχές με άντληση των στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty της ΑΑΔΕ. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αλλάζουν τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 κάθε φορά που προχωρούν σε κάποια αγοραπωλησία, γονική παροχή ή δωρεά ακινήτου.