ΤΟΠΙΚΑ

Με πρόγραμμα Erasmus+ το 2ο Δημοτικό σχολείο Ηράκλειας στην Κων/πολη

Στo πλαίσιο του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS-KA229 με κωδικό αριθμό 2019-1-PL01-KA229-064938_5 και τίτλο «I WILL BE IN BUSINESS WORLD» το 2 ο Δημοτικό σχολείο Ηράκλειας με 5 εκπαιδευτικούς και 9 μαθητές φιλοξενήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με άλλα σχολεία από Πολωνία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Τουρκία.

Κατά την υλοποίηση του προγράμματος με θέμα την Νεανική Επιχειρηματικότητα, πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια και παρουσιάσεις για την νεανική επιχειρηματικότητα, καθώς και επισκέψεις σε επιχειρήσεις και αξιοθέατα της Κωνσταντινούπολης.