Αρχική>ΚΟΙΝΩΝΙΑ> «Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας»

«Εξ Αποστάσεως Επιμορφωτικά Προγράμματα του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας»

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν το 4ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Κεντρικής  Μακεδονίας, με έδρα τις Σέρρες και περιοχές ευθύνης τις Περιφερειακές Ενότητες Σερρών και Κιλκίς και το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (πρώην Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική) με έδρα τις Σέρρες, με σκοπό την επιστημονική συνεργασία των δύο φορέων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Περιφερειακών Ενοτήτων Σερρών και Κιλκίς. Για την υλοποίηση των Επιμορφωτικών Προγραμμάτων θα διατεθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.Β.Μ) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική.

Τα Επιμορφωτικά Προγράμματα θα πραγματοποιηθούν με εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση (e-learning) και με δια ζώσης συναντήσεις. Για τον μήνα Ιούνιο διοργανώθηκαν και θα υλοποιηθούν τα εξής Προγράμματα:

  1. «Ζητήματα Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης στο Σύγχρονο Σχολείο».
  2. «Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση. Θεωρητικό
    Πλαίσιο και Εκπαιδευτικές Πρακτικές
    ».
  3. «Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού Python και στον Αντικειμενοστρεφή Προγραμματισμό».
  4. «Οι Εκπαιδευτικοί ως σχεδιαστές για τη δημιουργικότητα και την αειφορία στο σχολείο». 

Τα Επιμορφωτικά προγράμματα είναι διάρκειας 12-17 ωρών και απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας.