ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

“Έπεσαν” τελικα οι υπογραφές παρά τις ενδοπαραταξιακές αντιδράσεις

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα(12) έτη και ο χρόνος υλοποίησης είναι δώδεκα(12) μήνες ενώ για το όλο έργο διενεργήθηκε ανοικτός, διεθνής, δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα(12) έτη και ο χρόνος υλοποίησης είναι δώδεκα(12) μήνες ενώ για το όλο έργο διενεργήθηκε ανοικτός, διεθνής, δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός.

Υπεγράφη  (Πέμπτη)  από τον Δήμαρχο Σερρών, Αλέξανδρο Χρυσάφη και τους εκπροσώπους  της κοινοπραξίας των εταιρειών «ΟΤΕ – GLOBILED». η σύμβαση για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση, Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Σερρών» , ένα έργο προϋπολογισμού 7.793.000. €.