ΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 θέσεις μονίμων υπαλλήλων στους Δήμους Σερρών και Αμφίπολης

 Δύο μόνιμες θέσεις υπαλλήλων που αφορούν τα ΚΕΠ του Δήμου Σερρών και η μία θέση το ΚΕΠ του Δήμου Αμφίπολης περιλαμβάνονται στη νέα Προκήρυξη 7Κ/2021 του ΑΣΕΠ που δημοσιεύθηκε την 12η Μαΐου 2021 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 144 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα ΚΕΠ των Δήμων.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

  • Α]Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.): 59 θέσειςκλάδου ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) (Η μία θέση στα ΚΕΠ του Δήμου Σερρών)
  • Β]Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 32 θέσειςκλάδου ΤΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) (Μία θέση στον Δήμο Σερρών)
  • Γ]Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 53 θέσεις κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (Δ.Υ.Π.) (Μία θέση στον Δήμο Αμφίπολης)
 

Στην Προκήρυξη περιλαμβάνεται αναλυτικά ο Πίνακας των θέσεων.Αναφέρονται, επίσης, λεπτομερώς τα απαιτούμενα προσόντα, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης, η διαδικασία επιλογής, και κάθε σχετική λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι.

H προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής

  • – αρχίζει στις 5 Ιουλίου ημέρα Δευτέρα και
  • – λήγει στις 20 Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
  • Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.