ΤΟΠΙΚΑ

Αίτημα του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Αξιοποίηση των χωρών και αναβάθμιση του εξοπλισμού του ΕΦΚΑ Σερρών (πρώην ΙΚΑ)

Αξιοποίηση του ιδιόκτητου κτιρίου του ΕΦΚΑ Σερρών (πρώην ΙΚΑ) κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των υπαλλήλων αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες

Αξιοποίηση του ιδιόκτητου κτιρίου του ΕΦΚΑ Σερρών (πρώην ΙΚΑ) κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των υπαλλήλων αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες

ζητάει το Νομαρχιακό Τμήμα Σερρών της ΑΔΕΔΥ. 

Αντιπροσωπεία του επισκέφθηκε τον ΕΦΚΑ Σερρών και συνομίλησε με την προϊσταμένη της υπηρεσίας  Χρυσούλα Δεληχατζή για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Αναγκαία κρίνεται και η αναβάθμιση των χώρων εργασίας αλλά και του εξοπλισμού καθώς και η πρόσληψη φύλακα για το κτίριο.

Σε σχετική ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος Σερρών της ΑΔΕΔΥ αναφέρονται τα εξής

 

«Αντιπροσωπεία της Ε.Γ. του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Σερρών επισκέφτηκε την

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου τον ΕΦΚΑ Σερρών, συναντήθηκε και συνομίλησε με Προϊσταμένη του ΕΦΚΑ Σερρών κυρία Δεληχατζή Χρυσούλα παρουσία της Προέδρου του συλλόγου ΕΦΚΑ Σερρών κυρία Μουρουζίδου Ελισάβετ.

 

Τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ΕΦΚΑ Σερρών. Επ’ αυτών αναπτύχθηκε ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος με τα εξής συμπεράσματα:

 

Στο κτίριο του ΕΦΚΑ Σερρών (κτίριο πρώην ΙΚΑ Σερρών) παρέχονται υπηρεσίες από τους εξής φορείς:

 

Τον ΕΦΚΑ,

 

Το φαρμακείο του ΕΟΠΠΥ όπου λειτουργεί και δύο απογεύματα την εβδομάδα

 

Την επιτροπή του ΕΦΚΑ  ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας)

 

Την ΤΟΜΥ

 

Το μικροβιολογικό εργαστήριο του Κέντρου Υγείας Σερρών.

 

Το ιδιόκτητο κτίριο του ΕΦΚΑ (κτίριο πρώην ΙΚΑ Σερρών) πρέπει να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, να οργανωθεί με βάση τις ανάγκες του ΕΦΚΑ και των φορέων που φιλοξενούνται σε αυτό επ΄ οφελία τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών.

 

Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρξει, ήδη έπρεπε να είχε γίνει, το συντομότερο δυνατόν απομάκρυνση των παλαιών και μη χρησιμοποιούμενων ακτινολογικών μηχανημάτων του Κέντρου Υγείας Σερρών που βρίσκονται ακόμη στον 1ο Όροφο του ΕΦΚΑ Σερρών (κτίριο πρώην ΙΚΑ Σερρών). Με την απομάκρυνση αυτών θα προκύψει νέος ζωτικός χώρος εργασίας που θα μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για στέγαση γραφείων και αποσυμφόρηση των ήδη υπαρχόντων χώρων εργασίας από εργαζομένους. Θα οργανωθούν τα γραφεία με λιγότερο προσωπικό και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

 

Η υλικοτεχνική αναβάθμιση του ΕΦΚΑ Σερρών (κτίριο πρώην ΙΚΑ Σερρών) καθώς και των χώρων εργασίας του ΕΦΚΑ Σερρών πρέπει να πραγματοποιηθεί πάραυτα.

 

Δεν νοείται να έχει εγκαταλειφθεί κτιριακά ο ΕΦΚΑ Σερρών (κτίριο πρώην ΙΚΑ Σερρών).

 

Δεν μπορεί τα εργαλεία των εργαζομένων δηλαδή οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές με τους οποίους επικοινωνούν με τον κεντρικό ΕΦΚΑ των Αθηνών προς εξυπηρέτηση των πολιτών να είναι παλαιότατης τεχνολογίας.

 

Δεν μπορεί να μην υπάρχει φύλακας στο κτίριο του ΕΦΚΑ Σερρών (κτίριο πρώην ΙΚΑ Σερρών) όταν υπάρχουν τόσοι πολίτες που συναλλάσσονται καθημερινά με τις στεγαζόμενες υπηρεσίες σε αυτό.

 

Στην ανάδειξη των προβλημάτων καθώς και στην επικοινωνία για την επίλυση αυτών θα εργαστούμε συστηματικά και οργανωμένα. Το οφείλουμε στους συναδέλφους εργαζόμενους αλλά και στους Σερραίους πολίτες.

 

 

 

Για την Ε.Γ. Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ Σερρών

 

 

 

Η Γενική Γραμματέας            

 

 

Νέλλα Μαρία

 

 

Ο πρόεδρος

 

 

Παπαχρήστου Δ Βασίλειος