ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζω Συσκευή 2: Οι συσκευές έκπληξη στο πρόγραμμα για επιδότηση

Δείτε παρακάτω και μέσα στο κείμενο ποιες συσκευές αναμένεται να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σκυσκευή».

Δείτε παρακάτω και μέσα στο κείμενο ποιες συσκευές αναμένεται να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σκυσκευή».

Το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» είναι ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα, το οποίο βοηθάει σε πολύ σημαντικό όσους ανθρώπους διαθέτουν τις συσκευές που περιλαμβάνονται σ’ αυτό.

Πιο αναλυτικά οι δικαιούχοι στο πρόγραμμα «Αλλ΄άζω Συσκευή 2» θα έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν απομακρυσμένα τις ώρες λειτουργίας των συσκευών τους. Το πρόγραμμα «Αλλάζω Συσκευή» θα εμπλουτιστεί περαιτέρω.