ΤΟΠΙΚΑ

Aπέρριψε τις αναφορές του τέως Δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη κατά του Δήμου Σερρών η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Δικαίωση του Αντιδημάρχου Σπ.Μισιρλή για άσα είχε απαντήσει στις κατηγορίες του Π.Αγγελίδη

Δικαίωση του Αντιδημάρχου Σπ.Μισιρλή για άσα είχε απαντήσει στις κατηγορίες του Π.Αγγελίδη

H Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης απέρριψε την αναφορές του τέως Δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη κατά του Δήμου Σερρών υποστηρίζοντας ότι δεν έλαβε τα οικονομικά στοιχεία που ζήτησε για τον τομέα Καθαριότητας μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία των 50 ημερών.

Στην απάντησή της προς τον κ.Αγγελίδη, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης δικαιώνει  τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία απάντησε πλήρως και εκτενώς στο σχετικό αίτημα εντός των νόμιμων προθεσμιών.

  Οπως αναφέρεται στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης, «τα οικονομικά στοιχεία που ζητήθηκαν με αίτησή σας από τη Διεύθυνση Καθαριότητας χορηγήθηκαν από την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών και εντός των νομίμων προθεσμιών». Επιπλέον, από τα έγγραφα που απέστειλε ο Δήμος Σερρών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης διαπιστώνεται ότι «απαντήθηκαν τα ερωτήματα που θέσατε και δόθηκαν οι απαιτούμενες διευκρινίσεις για κάθε ένα από τα θιγόμενα ζητήματα(αρμόδια για την απάντηση Δ/νση, προθεσμία υποβολής των αιτηθέντων, λανθασμένη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος κλπ)». Παράλληλα, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης υπενθυμίζει στον κ.Αγγελίδη τη δυνατότητα συνεχούς ενημέρωσής του από την ιστοσελίδα του Δήμου Σερρών.