ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ (εξυπηρέτησης φίλων)

Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2021 υπεγράφησαν περισσότερες από 7.400 δημόσιες συμβάσεις με διαπραγμάτευση, χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 748 εκατ. ευρώ (στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων).

Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2021 υπεγράφησαν περισσότερες από 7.400 δημόσιες συμβάσεις με διαπραγμάτευση, χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 748 εκατ. ευρώ (στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων).

Τόσες πολλές, που αναγκάστηκε ο πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΑΔΗΣΥ) Γιώργος Καταπόδης να στείλει «απανταχούσα» σε όλη την κυβέρνηση και σε όλο το Δημόσιο ( Υπουργεία , περιφέρειες, δήμους), και να προειδοποιεί ότι «η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού έχει εξαιρετικό χαρακτήρα» και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο περιοριστικώς. Κοινώς, ξεσαλώσατε και μαζευτείτε γιατί σας βλέπουν. Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 τουλάχιστον 6,5 δισ. ευρώ δόθηκαν με απευθείας αναθέσεις. Μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2021 υπεγράφησαν περισσότερες από 7.400 δημόσιες συμβάσεις με διαπραγμάτευση, χωρίς τη δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, συνολικού προϋπολογισμού 748 εκατ. ευρώ (στοιχεία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων).

Γράφει :ο Παρατηρητικός