ΤΟΠΙΚΑ

Αριάδνη Παπαφωτίου για οδοφωτισμο

--Τον Διαγωνισμό που θα γίνει με όρους καθ’ ΥΠΟΔΕΙΞΗ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ του Δημάρχου. Του ίδιου, που αποδεδειγμένα ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕ το έργο κατά τουλάχιστον 1,5 εκ ευρώ όπως αποδείξαμε με στοιχεία, αναγκάζοντάς τον να συμμαζευτεί.

--Τον Διαγωνισμό που θα γίνει με όρους καθ’ ΥΠΟΔΕΙΞΗ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ του Δημάρχου. Του ίδιου, που αποδεδειγμένα ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕ το έργο κατά τουλάχιστον 1,5 εκ ευρώ όπως αποδείξαμε με στοιχεία, αναγκάζοντάς τον να συμμαζευτεί.

O λόγος για τον Δημοτικό οδοφωτισμό και για: 
--Τα LED των «νοικοκυραίων» της Δημοτικής Αρχής, που ΥΠΟΘΗΚΕΥΟΥΝ για 12 χρόνια τα χρήματα των δημοτών (εκχωρώντας στον εργολάβο τα Δημοτικά Τέλη!!). 
 
--Τον  Διαγωνισμό που θα γίνει με όρους καθ’ ΥΠΟΔΕΙΞΗ του ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ του Δημάρχου. 
Του ίδιου, που αποδεδειγμένα ΥΠΕΡΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΕ το έργο κατά τουλάχιστον 1,5 εκ ευρώ όπως αποδείξαμε με στοιχεία, αναγκάζοντάς τον να συμμαζευτεί. 
 
--Τα LED, που αυτός ο Δήμαρχος με την παρέα του ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ να κάνει έναν Εργολάβο, ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ του Οδοφωτισμού των Σερρών για 12 χρόνια, παραχωρώντας του πλήρως ΔΗΜΟΤΙΚΗ Περιουσία (κολώνες, φωτιστικά, διαχείριση και φυσικά εκατομμύρια ευρώ)!! 
 
Αν ήξεραν οι Σερραίοι, τι γίνονται τα χρήματά τους!... 
-----------------------------------------------------------------------
Για την ιστορία και μόνο: 
 
--Η αντιπρόταση της ΔΥΝΑΜΗΣ Σερραίων ήταν να γίνει το έργο μέσω ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΚΑΠΕ και Ταμείο Παρακαταθηκών), με ιδιοκτήτη τον Δήμο και με αποδεδειγμένη εξοικονόμηση χιλιάδων ευρώ. 
 
--Δεν έγινε ποτέ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ για εξασφάλιση του Δημοτικού συμφέροντος.