ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ας αρχίσουν οι χοροί !!!

Ξεκινούν με τη βοήθεια του Θεού, την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 οι εγγραφές για όλα τα τμήμα εκμάθησης παραδοσιακών χορών του Λυκείου Ελληνίδων, ύστερα από την υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 55400/2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4206/Β/12.09.2021.
 
Θα τηρηθούν με απόλυτη τάξη όλα όσα ορίζονται στην παραπάνω απόφαση, ήτοι:
 
Οι μαθητές της Α/Βάθμιας και Β/Θμιας εκπαίδευσης θα ακολουθούν όλα όσα ισχύουν για την είσοδό τους στα Σχολεία τους (Μάσκες, rapid & self test κλπ.)
Οι ενήλικες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα εκμάθησης πρέπει να είναι εμβολιασμένοι και να φέρουν μαζί τους το σχετικό πιστοποιητικό.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα Γραφεία του Λ.Ε.Σ. κατά τις απογευματινές ώρες 7.00μ.μ. – 9.00μ.μ. και στο τηλ. 2321023390.