ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη για 664 προσλήψεις μονίμων σε 18 ειδικότητες

Στην πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας 664 νέων υπαλλήλων, με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, θα προχωρήσει ο ΔΕΔΔΗΕ.Το νέο προσωπικό θα είναι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα υπηρετήσει στις υπηρεσιακές μονάδες της εταιρίας, σε όλη την επικράτεια.

Πιο συγκεκριμένα στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 245 θέσεις, στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 105 θέσεις και στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 314.

Οι ειδικότητες της προκήρυξης

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ.

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ TΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕ, ΔΑΣΟΠΟΝΟΙ ΤΕ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΕ.

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΕ, ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΔΕ, ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΕ, ΡΑΔΙΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΔΕ, ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΕ, ΟΔΗΓΟΙ-ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΔΕ.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στον ΔΕΔΔΗΕ αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.deddie.gr).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής στην διαδικασία αρχίζει στις 25.06.2021 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 15.07.2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Τα προσόντα και τα κριτήρια που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του, πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.