ΤΟΠΙΚΑ

Δήμος Σερρών: Ανακοίνωση από το Τμήμα Κοιμητηρίων για εκταφές

Παρακαλούνται όλοι οι δημότες οι οποίοι έχουν ενταφιασμένους συγγενείς, που αποβίωσαν τα έτη 2009 έως 2013, στα Α και Β κοιμητήρια του Δήμου Σερρών, να προσέλθουν στο Γραφείο των Κοιμητηρίων για να προβούν στη διαδικασία της εκταφής.
 
Το τμήμα Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών απέστειλε συστημένες ειδοποιήσεις, οι οποίες επιστρέφουν πίσω και επειδή έχει παρέλθει η προβλεπόμενη εξαετία ταφής πρέπει να προχωρήσει σε οίκοθεν εκταφές.
 
Για αυτόν τον λόγο, παρακαλούνται όσοι έχουν ενταφιασμένους συγγενείς και για κάποιο λόγο δεν παρέλαβαν τις ειδοποιήσεις, να προσέλθουν στο γραφείο κοιμητηρίων (Α κοιμητήρια τηλ. 2321022594 & Β κοιμητήρια τηλ 2321046577).