ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΧΡΥΣΑΦΗ : 300.000 ΕΥΡΩ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ !!!!

Εντεκα ( 11 ) αποφάσεις απευθείας ανάθεσεις υψους 300.000 Ευρώ σε διάστημα 25 ημερών.

Εντεκα ( 11 ) αποφάσεις απευθείας ανάθεσεις υψους 300.000 Ευρώ σε διάστημα 25 ημερών.

"Σπάνε " ταμεία οι αποφάσεις των απευθείας αναθέσεων του αντιδημάρχου Οικονομικών Σπύρου Μισιρλή.
Απο τις 1/9/22( 25 ημέρες) μέχρι σήμερα, η Δημοτική αρχή Χρυσάφη έχει προχωρήσει σε 11 αποφάσεις απευθείας ανάθεσης ύψους 300.859 € !!!!
Στο σύνολο της θητείας τους οι απευθείας αναθέσεις εχουν φτάσει περίπου και ίσως να ξεπερνούν τα 2.500.000 € !!!
 
1)ΑΔΑ: Λ9Κ4Ω10-ΜΘΙ - Απευθείας ανάθεση 18.999,78€-22/9
2(ΑΔΑ: 94Ο3Ω10-1Ξ9 - Απευθείας ανάθεση 37.193,92 € -15/9
3)ΑΔΑ: ΨΤΘΦΩ10-ΟΦ9 - Απευθείας ανάθεση 37.198.33 € -15/9
4)ΑΔΑ: 62ΠΙΩ10-ΤΔΑ - Απευθείας ανάθεση 33.772,31€ -12/9
5)ΑΔΑ: 6ΡΒ2Ω10-ΣΟΚ - Απευθείας ανάθεση 37.158,31 €. - 8/9
6)ΑΔΑ: Ψ3Τ0Ω10-ΧΝΘ - Απευθείας ανάθεση 37.125,60 € -7/9
7)ΑΔΑ: ΨΨΟΜΩ10-ΕΓ7 - Απευθείας ανάθεση 37.001,60 € -7/9
8)ΑΔΑ: 9ΩΩΨΩ10-59Α - Απευθείας ανάθεση 5.208,00 € -6/9
9)ΑΔΑ: 9ΚΒΑΩ10-Δ2Δ - Απευθείας ανάθεση 17.236,00 € - 5/9
10)ΑΔΑ: ΨΜΧ1Ω10-7ΡΚ - Απευθείας ανάθεση 15.655,00 € - 1/9
11)ΑΔΑ: 9Β38Ω10-ΛΓΠ - Απευθείας ανάθεση 24.310,20 € -1/9

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 300.859 € !!!!

 
Φορέας ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Υπογράφοντες ΜΙΣΙΡΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
* Οι τιμές είναι με ΦΠΑ

Φαίνεται πως την  προειδοποίηση του προέδρου της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ,ότι " η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού έχει εξαιρετικό χαρακτήρα και επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνο περιοριστικώς ", η Δημοτική αρχή δεν την έλαβε σοβαρά υπόψη της .