ΤΟΠΙΚΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΕΡΡΑΙΩΝ: " ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΓΕΡΟΝΤΩΝ "

Με στόχο την ενημέρωση των πολιτών, διότι πιστεύουμε ότι οι πολίτες για να έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν αντικειμενικά και να εξάγουν ασφαλή και δίκαια συμπεράσματα πρέπει να έχουν πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση για τα διάφορα γεγονότα, παραθέτουμε το ιστορικό της ένταξης και χρηματοδότησης των έργων, της αναβάθμισης της πλατείας Ελευθερίας, της ανάπλασης των πεζοδρομίων της οδού Ερμού και της διαμόρφωσης της παιδικής χαράς επί της οδού Δημογερόντων. 
 
Τα έργα της αναβάθμισης της πλατείας Ελευθερίας, της ανάπλασης των πεζοδρομίων της οδού Ερμού και της διαμόρφωσης της παιδικής χαράς επί της οδού Δημογερόντων, είναι έργα, η χρηματοδότηση των οποίων εξασφαλίστηκε από την προηγούμενη  δημοτική αρχή της Δημοτικής Πρωτοβουλίας Σερραίων με την ένταξή τους στο πρόγραμμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), που χρηματοδοτείται μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2017 με μια σειρά διαδικασιών όπως, υποβολή πρότασης, οριστική ένταξη της πρότασης στο πρόγραμμα, αποδοχή χρηματοδότησης, εκπόνηση μελετών κ.λπ., με αποτέλεσμα την υλοποίηση του προαναφερόμενου έργου προϋπολογισμού 1.150.000 ευρώ, ποσό το οποίο θα αντληθεί από το συνολικό προϋπολογισμό των 4.719.000 ευρώ του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, στο οποίο εντάχθηκε, όπως προαναφέρθηκε ο Δήμος Σερρών το έτος 2017.
 
Αναλυτικά το ιστορικό της ένταξης και χρηματοδότησης των ως άνω έργων έχει ως εξής: 
 
1) Ο Δήμος Σερρών στις 18-01-2017 υπέβαλλε πρόταση για να ενταχθεί ο Δήμος στο πρόγραμμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) με προϋπολογισμό 4.719.000 €, που χρηματοδοτείται μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. 
 
2) Στις 05 Ιουλίου 2017 ο Δήμος Σερρών εντάχθηκε οριστικά στο πρόγραμμα ΣΒΑΑ με συνολικό προϋπολογισμό 4.719.000 €, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε σύνολο επτά Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βαθμολογία 7,04 (απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας με αριθμό 3569/05-07-2017). 
3) Το δημοτικό συμβούλιο Σερρών, με την απόφασή του με αριθμό 932/2018 ενέκρινε την υποβολή πρότασης με τίτλο «Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών» για να υλοποιηθούν τα έργα, της αναβάθμισης της πλατείας Ελευθερίας, της ανάπλασης των πεζοδρομίων της οδού Ερμού και της διαμόρφωσης της παιδικής χαράς επί της οδού Δημογερόντων, η χρηματοδότηση των οποίων θα γίνει με τη διάθεση ενός ποσού, από τον ήδη εγκεκριμένο για το Δήμο Σερρών, προϋπολογισμό των 4.719.000 € του προγράμματος Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα ΣΒΑΑ έχει έξι (6) θεματικούς άξονες στους οποίους μπορεί να κατατεθούν προτάσεις για έργα ή δράσεις που έχουν σχέση με τον κάθε θεματικό άξονα. Π.χ. υπάρχει ο θεματικός άξονας «Αστική κινητικότητα» που μπορεί να κατατεθούν προτάσεις που έχουν σχέση με την κινητικότητα, όπως για παράδειγμα «εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων», έργο  το οποίο ήδη έχει γίνει  κ.λπ. Επίσης υπάρχει ο άξονας «Αστική αναζωογόνηση» που στον άξονα αυτόν κατατέθηκε η πρόταση για το έργο της αναβάθμισης της πλατείας Ελευθερίας, της ανάπλασης των πεζοδρομίων της οδού Ερμού και της διαμόρφωσης της παιδικής χαράς επί της οδού Δημογερόντων). 
4) Στις 06-12-2018 ο Δήμος Σερρών υπέβαλλε την παραπάνω πρόταση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καταθέτοντας και τη μελέτη 85/2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών. 
 
5) Την 1η Φεβρουαρίου 2019 εντάχθηκε η πράξη «Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών» με την με αριθμό 738/01-02-2019 απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και με προϋπολογισμό 1.700.000 €, που θα διατεθεί, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως από το συνολικό εγκεκριμένο για το Δήμο Σερρών, προϋπολογισμό των 4.719.000 € του προγράμματος του ΣΒΑΑ. 
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν για την αναβάθμιση της πλατείας Ελευθερίας αφορούν την αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών στις θέσεις που ήδη υπάρχουν με καινούργια καλαίσθητα φωτιστικά αυξημένης ενεργειακής απόδοσης. Παράλληλα θα εγκατασταθούν επιδαπέδια φωτιστικά στο χώρο των φυτεύσεων, βελτιώνοντας την αισθητική και λειτουργική εικόνα της πλατείας Ελευθερίας. Επίσης θα αντικατασταθεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός των τριών εμβληματικών σιντριβανιών στο κέντρο της πλατείας. 
 
Για την ανάπλαση των πεζοδρομίων της οδού Ερμού, οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν είναι η αισθητική αναβάθμιση των πεζοδρομίων (διατηρώντας τα πλάτη κυκλοφορίας), η εξασφάλιση συνθηκών βιώσιμης κινητικότητας, η αύξηση των χώρων πρασίνου και η ανανέωση της εγκατάστασης ηλεκτροφωτισμού της οδού Ερμού. 
 
6) Το δημοτικό συμβούλιο Σερρών στις 13-03-2019  ενέκρινε την αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.700.000 € για την υλοποίηση των ως άνω έργων με την απόφασή του με αριθμό 173/2019. 
 
7) Στις 30-10-2019 η σημερινή δημοτική αρχή με την με αριθμό 699/2019 απόφαση δημοτικού συμβουλίου, αποφάσισε να αφαιρέσει την εργασία που αφορά την αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των σιντριβανιών της πλατείας Ελευθερίας, διότι πρόθεσή της είναι να κατασκευάσει νέα σιντριβάνια και για το λόγο αυτό στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Σερρών έτους 2021 προέβλεψε το ποσό των 80.000 ευρώ από τη Σ.Α.Τ.Α. του Δήμου για την ανακατασκευή των σιντριβανιών της πλατείας Ελευθερίας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αφαιρεθεί από το πρόγραμμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης το ποσό  που αντιστοιχούσε στην αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των σιντριβανιών, όπως επίσης μειώθηκε και το ποσό που αντιστοιχούσε για τα φωτιστικά σώματα της πλατείας Ελευθερίας, διότι θα τοποθετηθούν ποιο  οικονομικά φωτιστικά, με αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός του έργου να μειωθεί από 1.700.000 € σε 1.150.000 €. 
 
Αυτό είναι εν συντομία το ιστορικό της ένταξης και χρηματοδότησης των έργων, της αναβάθμισης της πλατείας Ελευθερίας, της ανάπλασης των πεζοδρομίων της οδού Ερμού και της διαμόρφωσης της παιδικής χαράς επί της οδού Δημογερόντων τελικού προϋπολογισμού 1.150.000 €, το οποίο ποσό, όπως ήδη έχει αναφερθεί προηγουμένως, θα διατεθεί από το ποσό των 4.719.000 € του προγράμματος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), στο οποίο έχει ενταχθεί ο Δήμος Σερρών στις 05-07-2017. 
 
Οι δημοτικές αρχές ασφαλώς έχουν συνέχεια και η νέα δημοτική αρχή που πήρε την σκυτάλη την 01-09-2019 από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και υλοποιεί το έργο. 
 
Οι δημοτικοί σύμβουλοι 
    της Δημοτικής Πρωτοβουλίας  Σερραίων 
 
          Γκότσης Ηλίας     
          Δούκας Γεώργιος  
          Χράπας Παντελής
        Παπαβασιλείου Βασίλειος 
            Γαλάνης Στέλιος