ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δουλεύουμε σχεδόν 6 μήνες τον χρόνο για να πληρώνουμε φόρους και εισφορές

Η «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας», η ημέρα που οι Έλληνες φορολογούμενοι θα απελευθερώνονταν από το βάρος των φόρων, φέτος ήταν η 25η Ιουνίου

Η «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας», η ημέρα που οι Έλληνες φορολογούμενοι θα απελευθερώνονταν από το βάρος των φόρων, φέτος ήταν η 25η Ιουνίου

Σχεδόν έξι μήνες το χρόνο εργαζόμαστε μόνο και μόνο για να πληρώνουμε τους φόρους και τις εισφορές της στο κράτος. Το 2024 οι φορολογούμενοι εργάστηκαν για τις ανάγκες της κρατικής μηχανής 175 από τις 365 ημέρες του χρόνου, μια οριακή βελτίωση 3 ημερών σε σχέση με το 2023 και 9 ημερών σε σχέση με το 2022.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦιΜ), η «Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας», η ημέρα που οι Έλληνες φορολογούμενοι θα απελευθερώνονταν από το βάρος των φόρων, αν με τα χρήματα που κέρδιζαν από την εργασία τους έπρεπε, πριν καλύψουν τις δικές τους ανάγκες, να αποπληρώσουν πρώτα τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος, φέτος ήταν η 25η Ιουνίου.

► 

Σύμφωνα με τα κύρια ευρήματα της μελέτης του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών:

 

▶ Οι 175 ημέρες εργασίας για το κράτος που προβλέπονται για το 2024 είναι η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση των τελευταίων 10 ετών.

▶ Από το 2019 μέχρι τις προβλέψεις για το 2024, η φορολογική επιβάρυνση έχει μειωθεί μεστοσταθμικά κατά 6 ημέρες, από τις 181 στις 175 ημέρες.

▶ Αν συνυπολογιστεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το 2024, το οποίο αντιπροσωπεύει μελλοντικούς φόρους, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2024 έρχεται 5 ημέρες αργότερα, την 30 η Ιουνίου.

▶ Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το 2023 εργαστήκαμε για το κράτος 178ημέρες (ΗΦΕ: 28 Ιουνίου), ενώ αν συνυπολογιστεί το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης, τότε η Ημέρα Φορολογικής Ελευθερίας για το 2023 ήρθε 7 ημέρες αργότερα, την 5 η Ιουλίου.

▶ Ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, η Ελλάδα έχει την 11η μικρότερη φορολογική επιβάρυνση (συνυπολογίζοντας τα ελλείμματα), βελτιώνοντας την επίδοσή της κατά 10 θέσεις σε σχέση με το 2022, όταν βρισκόταν στην 21 η θέση.

▶ Πόσο πιάνουν τόπο οι φόροι μας: Η ικανοποίηση των Ελλήνων πολιτών από τις δημόσιες υπηρεσίες είναι από τις χαμηλότερες ανάμεσα στις 21 χώρες της ΕΕ που περιλαμβάνονται στις μετρήσεις.