ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκρίθηκε και προχωρά στο επόμενο στάδιο το ΣΒΑΚ του Δήμου Σερρών

Ο Δήμος Σερρών έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της υλοποίησης του ΣΒΑΚ και των παρεμβάσεων που προβλέπονται στην πρόταση που έχει υποβάλλει, στο πλαίσιο της νομοθεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον κινητικότητας στην πόλη.

Ο Δήμος Σερρών έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της υλοποίησης του ΣΒΑΚ και των παρεμβάσεων που προβλέπονται στην πρόταση που έχει υποβάλλει, στο πλαίσιο της νομοθεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον κινητικότητας στην πόλη.

Χαρακτηρίστηκε το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Σερρών, με Απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιου για τις Μεταφορές κ. Μιχάλη Παπαδόπουλου.

Ο Δήμος Σερρών έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της υλοποίησης του ΣΒΑΚ και των παρεμβάσεων που προβλέπονται στην πρόταση που έχει υποβάλλει, στο πλαίσιο της νομοθεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να βελτιωθεί το περιβάλλον κινητικότητας στην πόλη.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής δήλωσε:

«Ένας από τους πρώτους στόχους που θέσαμε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήταν η δημιουργία του θεσμικού πλαισίου που να θέτει τις βάσεις για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση της κινητικότητας στις πόλεις. Έτσι, με το Νόμο για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας ανοίξαμε ουσιαστικά τον δρόμο για τους Δήμους όλης της χώρας, ώστε να καταρτίσουν το δικό τους σχεδιασμό που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς σε κάθε μελλοντική παρέμβαση. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος λοιπόν που σήμερα ήρθε η σειρά της έγκρισης του ΣΒΑΚ Δήμου Σερρών. Πλέον, η πόλη των Σερρών διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, το οποίο περιγράφει αναλυτικά τα βήματα και τις ενέργειες που θα πρέπει να αναπτύξει ο Δήμος τα επόμενα χρόνια στον τομέα των υποδομών που σχετίζονται με τις μεταφορές και την κινητικότητα. Η συνεργασία μας εξάλλου με τον Δήμαρχο, Αλέξανδρο Χρυσάφη είναι πάντοτε γόνιμη και παραγωγική και χαίρομαι που υπό την καθοδήγησή του ολοκληρώθηκε τόσο σύντομα το ΣΒΑΚ Σερρών. Άλλωστε, μοιραζόμαστε και οι δύο το ίδιο όραμα, να γίνουν οι Σέρρες μια πόλη πιο σύγχρονη, πιο ανθρώπινη, πιο προσβάσιμη σε όλους».

Ουσιαστικά, αποτελεί το πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού του αστικού συστήματος στις ευρωπαϊκές πόλεις που προωθούν την αειφόρο κινητικότητα. Η σκοπιμότητα της υλοποίησης ενός ΣΒΑΚ για την πόλη των Σερρών αφορά την ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τις μετακινήσεις με όρους βιωσιμότητας και  ορίζοντα δεκαετίας σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Το ΣΒΑΚ του Δήμου Σερρών δίνει έμφαση στη συμμετοχή των πολιτών και  προωθεί ένα νέο εργαλείο σχεδιασμού, το οποίο είναι ικανό να διαχειριστεί τις προκλήσεις και τα προβλήματα συγκοινωνιακού σχεδιασμού σε αστικές περιοχές με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, η εκπόνηση του ΣΚΑΒ στο Δήμο Σερρών αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στη  βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, στη μείωση του κόστους μετακίνησης τους,  και του εξωτερικού κόστους, στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος, στην αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων και στην εκπόνηση καλύτερων σχεδίων χωροταξικού σχεδιασμού. Επιπλέον, η προώθηση της διασύνδεσης χρηματοδότησης με το σχεδιασμό θα καταστήσει την ύπαρξη ενός ΣΒΑΚ απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φορέων της περιοχής σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σχετικά με τις μεταφορές κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027