ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επείγουσα ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Πωλητές Λαϊκών Αγορών

Όλοι οι αδειούχοι πωλητές υπαίθριου εμπορίου θα πρέπει να προχωρήσουν στην αναφερόμενη καταγραφή που ορίζει ο σχετικός νόμος.

Όλοι οι αδειούχοι πωλητές υπαίθριου εμπορίου θα πρέπει να προχωρήσουν στην αναφερόμενη καταγραφή που ορίζει ο σχετικός νόμος.

Η Διεύθυνση Εμπορίου & Απασχόλησης της Π.Κ.Μ. ενημερώνει ότι , σύμφωνα με τον Ν. 4849/2021 (Α΄207), ΟΛΟΙ οι αδειούχοι πωλητές υπαίθριου εμπορίου θα πρέπει να προχωρήσουν στην αναφερόμενη καταγραφή που ορίζει ο σχετικός νόμος.
 
Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει ο κάθε αδειούχος πωλητής να συνδεθεί με την ιστοσελίδα https://openmarket.mindev.gov.gr με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS και να καταχωρήσει την άδεια του σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης που είναι αναρτημένο στο Σύστημα.
 
Οι κάτοχοι άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών θα καταχωρίσουν τις άδειες τους στο Σύστημα από τις 15/03/2024 έως τις 15/06/2024.
Επισημαίνεται ότι η καταχώριση θα αφορά άδειες, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4849/2021 ή προγενέστερου νομοθετικού πλαισίου.
 
Μετά το πέρας των ανωτέρω προθεσμιών και των τυχών παρατάσεων δεν θα είναι δυνατή η καταχώριση στο Σύστημα αδειών από τους κατόχους τους.