ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστρεπτέα: «Δώρο» 660 εκατ. ευρώ σε 550.000 επιχειρήσεις

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 10:07 π.μ. (πριν από 35 λεπτά) προς Ελένη, εγώ Επιστρεπτέα: «Δώρο» 660 εκατ. ευρώ σε 550.000 επιχειρήσεις «Κούρεμα» έως και 70% σε όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές προωθεί η κυβέρνηση. Η διαφοροποίηση μεταξύ νέων και παλαιότερων επιχειρήσεων. Πώς κατανέμεται το όφελος και ποιες διευκρινίσεις καλείται να δώσει το ΥΠΟΙΚ.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 10:07 π.μ. (πριν από 35 λεπτά) προς Ελένη, εγώ Επιστρεπτέα: «Δώρο» 660 εκατ. ευρώ σε 550.000 επιχειρήσεις «Κούρεμα» έως και 70% σε όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές προωθεί η κυβέρνηση. Η διαφοροποίηση μεταξύ νέων και παλαιότερων επιχειρήσεων. Πώς κατανέμεται το όφελος και ποιες διευκρινίσεις καλείται να δώσει το ΥΠΟΙΚ.

Συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής τα προς επιστροφή ποσά θα για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

  • Επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%) εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.
  • Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.