ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γιατί είναι το 2025 η χρονιά-σταθμός για το οδικό έργο Δράμα-Αμφίπολη- Ποιοι είναι οι μνηστήρες

Το 2025 θα είναι η χρονιά σταθμός για να υπογραφεί το οδικό έργο Δράμα-Αμφίπολη. Σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε ερώτηση στη Βουλή, η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών έχει προσδιοριστεί για τον ερχόμενο Ιανουάριο όπου τα τρία σχήματα που ενδιαφέρονται θα κληθούν να συμμετάσχουν.

Το 2025 θα είναι η χρονιά σταθμός για να υπογραφεί το οδικό έργο Δράμα-Αμφίπολη. Σύμφωνα με απάντηση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε ερώτηση στη Βουλή, η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών έχει προσδιοριστεί για τον ερχόμενο Ιανουάριο όπου τα τρία σχήματα που ενδιαφέρονται θα κληθούν να συμμετάσχουν.

H εκδήλωση ενδιαφέροντος πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2022 και ο προϋπολογισμός του έργου είναι 248,5 εκατ. ευρώ με τον ΦΠΑ (200,43 εκατ. χωρίς ΦΠΑ). Στις 29-05-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού ως προς τις μεταβολές των προεπιλεγέντων οικονομικών φορέων και εγκρίθηκε η Συμμετοχή στον Διάλογο τριών (3) προεπιλεγέντων, που πληρούν τις αιτήσεις συμμετοχής στον Διάλογο, κατά τα οριζόμενα στην Διακήρυξη.

Αυτή την εποχή ο διαγωνισμός βρίσκεται στην Β`φάση της διαδικασίας, που ονομάζεται Διάλογος και ο οποίος εκτιμάται από το υπουργείο πως θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Ιούλιο.

Η σύνταξη του Τεύχους υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2024 και η υποβολή των Δεσμευτικών Προσφορών τον Ιανουάριο του 2025. Η ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου, προβλέπεται να είναι τον Απρίλιο του 2025.

Θα ακολουθήσει η περίοδος οριστικοποίησης των Συμβατικών εγγράφων και η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης τον Δεκέμβριο του 2025. Βέβαια όπως επισημαίνεται ο παραπάνω προγραμματισμός ισχύει με την αίρεση να μην υπάρξουν νέες αιτήσεις παράτασης από τους συμμετέχοντες αλλά και από τον προσωρινό ανάδοχο για την οριστικοποίηση των συμβατικών εγγράφων.

Να θυμίσουμε πως ο διαγωνισμός υλοποιείται με την μέθοδο ΣΔΙΤ, δηλαδή την Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και έχει διάρκεια 30 έτη. Τα σχήματα που εξακολουθούν να συμμετέχουν στην διαδικασία είναι: ΑΒΑΞ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ. Στον διαγωνισμό δεν συνεχίζει η INTRAKAT που είχε αρχικά εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Το Δράμα-Αμφίπολη αποτελεί το πέμπτο έργο-ΣΔΙΤ της χώρας που τρέχουν από το υπουργείο ΥΠΟΜΕ. Έχουν προηγηθεί τρία που έχουν υπογραφεί: το Flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης (με ανάδοχο το σχήμα ΑΒΑΞ-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ), το τμήμα του ΒΟΑΚ, Χερσόνησος-Νεάπολη (με ανάδοχο το σχήμα ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ), τον οδικό άξονα Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη (με ανάδοχο το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΙΝΤΡΑΚΑΤ). Επίσης σε διαδικασία διαγωνισμού βρίσκονται τα οδικά έργα Θεσσαλονίκη-Έδεσσα και το τμήμα Μακρακώμη-Σήραγγα Τυμφρηστού του άξονα Λαμία-Καρπενήσι.

Το προφίλ του έργου

Πρόκειται για έργο με το οποίο θα αναβαθμίσει την οδική σύνδεση της Δράμας με την Εγνατία Οδό ενώ θα παρέχει και άνετη σύνδεση με τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.  Ο δρόμος θα έχει χαρακτηριστικά άξονα ταχείας κυκλοφορίας.

Τα 4 πρώτα έτη της σύμβασης αφορούν στην κατασκευή/αναβάθμιση των υποδομών για το έργο Δράμα-Αμφίπολη και τα υπόλοιπα αφορούν στην περίοδο λειτουργίας και συντήρησης. Πρόκειται για ένα έργο που χαρακτηρίζεται αρκετά βατό καθώς δεν απαιτούνται μεγάλα τεχνικά έργα για σήραγγες και γέφυρες. Ο διαγωνισμός-ΣΔΙΤ ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου με την εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Στο πλαίσιο της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα αναβαθμίσει την κύρια αρτηρία αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή περίπου 29,5 χλμ. νέων τμημάτων. Τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου περιλαμβάνουν την αναβάθμιση της κύριας αρτηρίας, την κατασκευή δύο νέων τμημάτων και τη σύνδεση με τις υφιστάμενες οδούς με 9 κόμβους. Πιο αναλυτικά:

Α. Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων:
• Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους ~29.5 χλμ.
• Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους ~13.5 χλμ.

Οι ανισόπεδοι κόμβοι θα είναι οι ακόλουθοι:
• Α/Κ Μεσορράχης
• Α/Κ Παλαιοκώμης
• Α/Κ Μ. Σουλίου
• Α/Κ Ροδολίβους
• Α/Κ Πρώτης
• Α/Κ Ν. Μπάφρας
• Α/Κ (Ημικόμβος) Αγγίτη
• Α/Κ Μαυρολεύκης
• Α/Κ Περιφερειακής Δράμας
• Κ/Κ Δράμας (σύνδεση με το αστικό δίκτυο της Δράμας)

Β. Λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα Δράμα – Αμφίπολη συνολικού μήκους ~43 χλμ. και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.

Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει τα ακόλουθα:

(α) την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για τον Κατασκευαστικό Σχεδιασμό του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της με αριθ. πρωτ. οικ.196664/07-03-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη της οδού Δράμας – Αμφίπολης (χρόνος ισχύος 10 έτη) και της ΑΕΠΟ για το σύνολο του έργου, η οποία θα λάβει υπόψη την υφιστάμενη ΑΕΠΟ και η οποία θα εκδοθεί με μέριμνα και επίσπευση της Αναθέτουσας Αρχής και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών,

(β) την κατασκευή του σύνολο του αντικειμένου των μελετών του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του Έργου,

(γ) τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει βάσει του οριστικού σχεδιασμού, και —

(δ) τη συντήρηση / λειτουργία (ελαφριά και βαριά) του προαναφερθέντος τμήματος όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου.