Πρωτοσέλιδο

Ο γκρεμός είναι μπροστά και το ρέμα μας ακολουθεί- Γράφει ο Γιώργος Μαρκατάτος

Αύξηση μεγέθους γραμματων Μείωση μεγέθους γραμματων Επαναφορά μεγέθους γραμματωνprint

Η προβληματική που αναπτύσσει το Γιούρογκρουπ στοχεύει ιδίως στη βραχυπρόθεσμη αποτελεσματικότητα για τα μέτρα πολιτικής που υιοθετούνται. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στην καταπολέμηση των οικονομικών, χρηματοοικονομικών και κοινωνικών συνεπειών του COVID-19, αλλά και σε μεσοπρόθεσμες πολιτικές για την υποστήριξη μιας βιώσιμης ανάκαμψης και αύξησης της ανθεκτικότητας της Ευρωζώνης. Επίσης αφορούν  και τους μακροπρόθεσμους στόχους που σχετίζονται με ευρωστία του πλαισίου διακυβέρνησης της ΟΝΕ, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης.

Ειδικότερα, για τη βιώσιμη ανάκαμψη το Γιούρογκρουπ έχει εντάξει στη λογική του την εξέταση του αντικτύπου των νέων τεχνολογιών στις τραπεζικές συναλλαγές και τις πληρωμές (ιδίως των ψηφιακών νομισμάτων και του ψηφιακού ευρώ) στις οικονομίες της ζώνης του ευρώ για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και της νομισματικής κυριαρχίας. Αυτό δείχνει ότι  παραμένει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας για να υποστηρίξει την ανάπτυξη. Αυτά για φυσιολογικές χώρες εταίρους της ΕΕ. Η χώρα μας, μια τα μνημόνια, μια η πανδημία βρίσκεται στην κορυφή των αρνητικών δεικτών της οικονομίας μας και πορεύεται χωρίς σχέδιο τόσο στην πανδημία αλλά και σε άλλα σοβαρά θέματα.

Δυο παρατηρήσεις αναδεικνύουν τη δυσχερή θέση που βρίσκεται η χώρα μας και δεν αναφερόμαστε στην προβληματική της γείτονος:

Η πρώτη παρατήρηση αφορά την κατανομή των ουσιαστικά πενιχρών ποσών (γλίσχρων σύμφωνα με πιο στυγνή ορολογία) που διαθέτει η ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σε σχέση με τις ΗΠΑ, που είδαμε και στο παρελθόν, αλλά και με τη νέα προεδρία, τα εξαιρετικά σημαντικά κονδύλια που διατίθενται για την τόνωση της κατανάλωσης και την έξοδα από τα αδιέξοδα της πανδημίας αυτής.

Το καλύτερο και πλέον προφανές παράδειγμα είναι το πρόγραμμα SURE. Σε παλαιότερο σημείωμά μου (Νοέμβριος 2020)  σημείωνα ότι ένα πρόγραμμα που διαθέτει προίκα 100 δις €, δεν μπορεί να χορηγεί στην πλέον δεινοπαθούσα οικονομία από την άποψη της ανεργίας μόνο2,7 δις €, και σε άλλη χώρα για παράδειγμα το Βέλγιο που προικοδοτήθηκε 7,8 δις €, και ανεργία τη μισή απ ότι έχει η Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό ήταν για να διασώσει ότι διασώζεται στην απασχόληση. Συνεπώς κάτι δεν πάει καλά όταν βρίσκονται οι εταίροι γύρω από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την εξέλιξη βασικών οικονομικών δεικτών στο διάστημα 2001 – 2021, που είναι καλό να θυμηθούμε παραθέτοντας τα στοιχεία τους.

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, (ποσοστιαία μεταβολή με προηγούμενο έτος, 2019-2020): - 9,7% πρωταθλητές στη μείωση, με μέσο όρο της ευρωζώνης -7,7%.

Προφίλ  τριμηνιαίου ΑΕΠ, (ποσοστιαία μεταβολή από το προηγούμενο τρίμηνο, 2020/1-20/2): -6,1%, αλλά με ένα ΑΕΠ που έχει υποστεί σοβαρή κατακρήμνιση λόγω των μνημονίων. Μάλιστα το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε -15,2% το δεύτερο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019.

Το κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ποσοστιαία μεταβολή κατά το προηγούμενο έτος, 2019-2020) κατέγραψε από τις ισχυρότερες μειώσεις στην ευρωζώνη, ήτοι την άνοιξη του 2020 σε σχέση με το 2019 μια μείωση -9,2% και το φθινόπωρο του ίδιου έτους σε σχέση με το 2019 μια μείωση -8,5%.

Η Εγχώρια ζήτηση, (ποσοστιαία μεταβολή κατά το προηγούμενο έτος, 2019-2020) υπέστη μείωση την άνοιξη 2020 ίση με -8,5% με την ευρωζώνη να βρίσκεται στο -7,5%.

Η Τελική ζήτηση, σε όγκο (ποσοστιαία μεταβολή κατά το προηγούμενο έτος, 2019-2020) να ανέρχεται το φθινόπωρο σε -11,8%, με την ευρωζώνη να βρίσκεται στο -9,3%.

Οι Συνολικές επενδύσεις, (ποσοστιαία μεταβολή κατά το προηγούμενο έτος, 2019-2020) υπέστησαν μια καθίζηση της τάξης του -30%, με μέσο όρο στην ευρωζώνη -13,3%. Η έλλειψη επενδύσεων είναι στη βάση της έκρηξης της ανεργίας. Όπως θα δούμε παρακάτω.

Οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα έφθασαν στο φθινόπωρο το ποσοστό κατακρήμνισης του -28,0% με την ευρωζώνη να μειώνει αυτόν τον κίνδυνο σημαντικά στο -9,6%. Αληθινή μείωση παρατηρείται επίσης και στις επενδύσεις σε εξοπλισμό, όπου σημειώσαμε ένα από τα τρία υψηλότερα αρνητικά ρεκόρ, ήτοι -32,0% σε σχέση με το 2019

Και στις δημόσιες επενδύσεις ο ρυθμός μας ήταν μόλις 2,7% σε σχέση με το μέσο όρο της ευρωζώνης που ανήλθε στο 3,1%.!

Αλλά και το χάσμα παραγωγής σε σχέση με το δυνητικό ΑΕγχΠ  (απόκλιση της πραγματικής παραγωγής από την πιθανή παραγωγή ως% του δυνητικού ΑΕΠ) ανήλθε στο -13%, δυστυχώς άλλη μια πρωτειά! σε σχέση με το μέσο όρο της ευρωζώνης που είναι -7,3%.

Δε φτάνουν όλα αυτά έχουμε και μείωση του πληθυσμού μας κατά -0,6%  μεταξύ 2019 – 2020, μαζί με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά στην ευρωζώνη έχουμε πληθυσμιακή αύξηση +0,2%. Εμείς αναπληρώνουμε από την παράνομη μετανάστευση! Και βέβαια, με την αρνητική πρωτειά στην απασχόληση, η εξέλιξη που καταγράφτηκε το φθινόπωρο ανέρχεται σε -3,7% έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης στο -4,7%. Σε πραγματικούς αριθμούς η ανεργία ανέρχεται στη χώρα μας στο 19,9% του εργατικού δυναμικού της χώρας, όπως είναι γνωστό έχοντας το πλέον αρνητικό ρεκόρ σε ολόκληρη την ΕΕ, με μέσο όρο όλης της ΕΕ το 9,0% και της ευρωζώνης το 9,06%.

Στην κατάσταση αυτή η έκρηξη του δημόσιου χρέους, που ξεπέρασε το διπλάσιο του ΑΕΠ της χώρας, μόνο κινδύνους εγκυμονεί. Και η απραξία σίγουρα δεν αποτελεί μέρος της αμοιβής για την επιβίωση της χώρας.


Newsletter

Σαν σήμερα...

1906 | 

Ομάδα δεκαεπτά Σερραίων εμπόρων έστειλε επιστολή στο διευθυντή του υποκαταστήματος της «Τράπεζας της Ανατολής» στη Θεσσαλονίκη με την οποία ζητούσαν την ίδρυση αντίστοιχου υποκαταστήματος και στην πόλη των Σερρών. Την επιστολή υπέγραφαν οι: Ναούμ Β. Σχοινάς, Αναστάσιος Ηλίας, Χρ. Γ. Καραγκιόζης, Ιωάν. Αθανασίου, Πέτρος Αθ. Καράμπελιας, Νούσκας Χ" Κώτσιος,, Δαν. Ζαγκαρόλας, Π. Πανταζής, και Μ. Κ. Σχοινάς, Ιωάν. Β. Σχοινάς, Ιωάν. Αλεξανδρίδης, Θ. Βασιλείου, Βας. Δ. Στογιάνος, Σωτ. Γ. Μασιαλάς, Θωμάς Ν. Καμβουσώρας, Ν.Σ. Φωκάς, Νικ. Στεργίου και Μ. Χρυσάφης.

1927 | 

Ο «θίασος Πέρσας Στρατή & Δημητρίου Δράμαλη» ανέβασε στο «Πάνθεον» «το έξοχον κοινωνικόν αριστούργημα του παγκοσμίου φήμης Νορβηγού συγγραφέως Μαξ Νορδάου: «Δικαίωμα ο έρως;»».

1935 | 

(Εξέλιξη του Κινήματος 1935) 1. Από το πρωί η πόλη των Σερρών στρατοκρατούνταν. Είχαν καταληφθεί η Νομαρχία, το κτίριο της χωροφυλακής και το τηλεγραφείο. Πυκνές στρατιωτικές περίπολοι διέσχιζαν τους κεντρικούς δρόμους και επαναστάτες τοιχοκολλούσαν σε κεντρικά σημεία την ανακοίνωση περί της εκρήξεως του κινήματος και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας πέραν της 7ης εσπερινής, που έφερε την υπογραφή του Αναγνωστόπουλου. Πολλοί νέοι άρχισαν να προσέρχονται στα γραφεία του «Δημοκρατικού φρουρού» για να καταταγούν ως εθελοντές στο κίνημα. Δημιουργήθηκε έτσι ένας εθελοντικός στρατός από Σερραίους, κυρίως πρόσφυγες που έσπευσαν για μια ακόμη φορά να στηρίξουν τον Βενιζέλο. 2. Σκοτώθηκε ο υπίλαρχος Ηλίας Ιωαννίδης σε επιχείρηση ανίχνευσης στη περιοχή του Στρυμόνα και μετά από συμπλοκή με τα κυβερνητικά στρατεύματα. Η δύναμη αυτή του ιππικού «καθ' οδόν συνεπλάκη με κυβερνητικά στρατεύματα και ηττηθείσα υπεχώρησε μαχομένη εγκαταλείψασα 3 νεκρούς στρατιώτας και έναν αξιωματικό». Τη δύναμη αποτελούσαν εκτός από τον υπίλαρχο Ηλία Ιωαννίδη οι αξιωματικοί Βολάνης, Γαλανάκης, Ολλανδέζος και Σκουλίδης. 3. Η εφημερίδα «Πρόοδος» έγραφε: «… Εις την πόλιν μας και εις ολόκληρον τον Νομόν Σερρών ουδεμία διαταραχή εσημειώθη. Χάρις εις τα αυστηρά αλλά και τα προληπτικά μέτρα του νομαρχούντος κ. Κέντρου, του Στρατηγού Διοικητού της Μεραρχίας κ. Αναγνωστόπουλου και της αστυνομικής διευθύνσεως ουδεμία κίνησις έλαβεν χώραν…».

1943 | 

Τη μέρα αυτή και την επομένη 4 Μαρτίου, συνελήφθησαν από τα Βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής οι Εβραίοι των Σερρών: 476 άτομα και της Ζίχνης 19. Συνολικά 116 οικογένειες με φορτηγά τραίνα μαζί με τους Εβραίους της Δράμας μεταφέρθηκαν στα κρεματόρια της Γερμανίας.

1964 | 

Η εφημερίδα «Ελληνικός Βορράς» έγραφε: «Σήμερον την πρωίαν οι Ολλανδοί δημοσιογράφοι κ.κ. Βάσσελ και Κιουρί, οι οποίοι αφίχθησαν χθές συνοδευόμενοι υπό της κυρίας Σαντά υπαλλήλου του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου ως διερμηνέως, διένεμον είς απόρους οικογενείας Αρμενίων και άλλων Σερραίων δέματα περιέχοντα ρουχισμόν και είδη υποδήσεως. (...) Την μεσημβρίαν οι φιλοξενούμενοι επισκέφθηκαν τον Δήμαρχον κ. Ν. Μουταφτσήν. Ο Δήμαρχος Σερρών έδωσεν εις τους φιλοξενουμένους μίαν αναμνηστικήν φωτογραφίαν και 5 κιλά... ακανέ, προϊόν των Σερρών!».

1982 | 

Απεχώρησε από τη θέση του Νομάρχη Σερρών ο Παναγιώτης Γύφτουλας ο οποίος είχε διοριστεί στη θέση αυτή από 22 Απριλίου 1978.

1990 | 

(Σάββατο) Δόθηκε η πρεμιέρα του θεατρικού έργου «Φιλουμένα Μαρτουράνο» του Ε. Ντε Φίλιππο από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών.

1993 | 

(Σάββατο) Δόθηκε η πρεμιέρα του θεατρικού έργου «Απιστίες καθώς πρέπει» του Ζ. Φεϋντό από το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών.
Ιστορικό ημερολόγιο των Σερρών
Επιμέλεια: Σ. Π. Αραμπατζής
(δημοσιογράφος ΕΡΑ Σερρών)

Τα πιο διαβασμένα

Τις τελευταίες 7 ημέρες