ΤΟΠΙΚΑ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΑΙΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

Η αύξηση της τιμής των διοδίων αιχμή του απεργιακού αγώνα

Η αύξηση της τιμής των διοδίων αιχμή του απεργιακού αγώνα

ΟΕΒΕΣ ΚΑΙ ΑΔΕΔΥ ΣΕΡΡΩΝ: "Συμπορευόμαστε, στηρίζουμε και στεκόμαστε αλληλέγγυοι με το Εργατικό Κέντρο Σερρών "

Η υπέρμετρη αύξηση της τιμής των διοδίων του Στρυμονικού επιβαρύνει οικονομικά
ακόμη περισσότερο όλους τους μετακινούμενους από Σέρρες προς Θεσσαλονίκη και
αντίστροφα.

Η επιβάρυνση αυτή αποτυπώνεται εντονότατα σε όλους τους εργαζομένους και
βεβαίως τους συναδέλφους δημοσίους υπαλλήλους.
 
Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Σερρών σε ανακοινωση του θεωρεί:
 
 κατάφωρα άδικη την αύξηση της τιμής των διοδίων Στρυμονικού
 ότι απομειώνει την αγοραστική αξία του μισθού μας
 ότι εξανεμίζει τις ελαχιστότατες αυξήσεις που δόθηκαν
 ότι επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τις τιμές των αγαθών και τις μετακινήσεις
μας από και προς Θεσσαλονίκη.

Οι εδώ και καιρό οικονομικές μας διεκδικήσεις, όπως έχουν αποτυπωθεί και στην
τελευταία αλλά και στην προγραμματισμένη απεργιακή κινητοποίηση της 21 ης Μαΐου 2024
που προκηρύχθηκε από το Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ, γίνονται ακόμη πιο επίκαιρες, πιο ουσιαστικές, πιο
καίριες όταν συνδυάζονται με την ανεξέλεγκτη αύξηση τιμών των αγαθών της
καθημερινότητας μας και με την οικονομική επιβάρυνση που αναδείχθηκε μέσω της αύξησης
της τιμής των διοδίων του Στρυμονικού.

Η Ε.Γ. του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ Σερρών θα προβεί σε σειρά στοχευμένων δράσεων με σκοπό
να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει τους θεσμικούς παράγοντες, να επικοινωνήσει και να
αναδείξει την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών, αλλά και να προσδιορίσει το ουσιαστικό
πλαίσιο διεκδίκησης.
 
 Σε ανακοίνωση της τονίζει:

Συμπορευόμαστε, στηρίζουμε και στεκόμαστε αλληλέγγυοι με το Εργατικό Κέντρο
Σερρών που αποφάσισε και αυτό να καταδείξει και να συμπεριλάβει στο πλαίσιο των
κινητοποιήσεών του την υπέρμετρη αύξηση της τιμής των διοδίων.

Καλούμε τους θεσμικούς φορείς της πόλεως των Σερρών να αποδεχθούν την
πρόσκληση μας, για να βρούμε τρόπους ουσιαστικούς, αποτελεσματικούς, πραγματικούς,
ώστε να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο που εδράζεται στην ακύρωση της υπέρμετρης
αύξησης της τιμής των διοδίων Στρυμονικού.