ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καθεστώς αδιαφάνειας από τη δημοτική αρχή του Αλέκου Χρυσάφη

Σοβαρές καταγγελίες από το δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Τερζή

Σοβαρές καταγγελίες από το δημοτικό σύμβουλο Βασίλη Τερζή

Τα μέλη θα ψήφιζαν για αναμορφώσεις 1.250.000€ ,
 με ελάχιστο ή καθόλου χρόνο   ενημέρωσης (!!!)
Έξτρα χρηματοδότηση για δαπάνες της «Πολιτείας των Ευχών, προϋπολ. 358.800€, σε εποχή ενεργειακής κρίσης για τα Σερραϊκά νοικοκυριά (!!!)

 Σε σοβαρές καταγγελίες για καθεστώς αδιαφάνειας από τη δημοτική αρχή του Αλέξανδρου Χρυσάφη, προβαίνει ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Τερζής ο οποίος ως μέλος της οικονομικής επιτροπής αναφέρεται σε διαδικασίες που πραγματοποιήθηκαν  κατά την τελευταία συνεδρίαση της  επιτροπής του δήμου Σερρών .
·       Οπως αναφέρει  στην ουσία τα μέλη θα ψήφιζαν για Αναμορφώσεις 1.250.000€ , με ελάχιστο ή καθόλου χρόνο προετοιμασίας ή ενημέρωσης, ενώ θα μπορούσαν οι Αναμορφώσεις αυτές να αποσυρθούν και να μπουν σε επόμενη συνεδρίαση!
·       Η σημαντικότερη εξ αυτών η  χρηματοδότηση  ποσού 445.815,35€, από το Ταμείο Παρακαταθηκών  για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Δήμων, λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους από την αύξηση του ενεργειακού κόστους .Ανάμεσα τους και οι 210.000€, για την έξτρα χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για τις δαπάνες της «Πολιτείας των Ευχών», συνολικού προϋπολογιστικού ποσού 358.800€.
·         "Δύσκολες διαδικασίες, πιθανόν και οι έννοιες, για τον Σερραίο πολίτη ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει ένα σκληρό Χειμώνα και ένα αβέβαιο μέλλον" υπογραμμίζει ο δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Τερζής ο οποίος στην ανοιχτή επιστολή του επισημαίνει τα παρακάτω:«Έγινε της Δι(αφάνειας) στην Οικονομική Επιτροπή...»
Με την αριθμ. Πρόσκληση 47 και με 19 θέματα, υπήρχε Τακτική
Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022.
Η συνεδρίαση ματαιώθηκε λόγω «έλλειψης απαρτίας» και μεταφέρθηκε
την επομένη, 7 Σεπτεμβρίου 2022, με την ίδια ακριβώς ημερήσια διάταξη.
Εκεί, ανάμεσα στα προ ημερησίας θέματα, εισήχθησαν και τρεις
αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, η 34 η , 35 η και 36 η .
Η 34 η αφορούσε στην αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 445.815,35€, από
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών δαπανών των Δήμων, λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους
από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και πρόταση αναμόρφωσης
σύμφωνα με την αρ.29553/2-9-2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου
Οικονομικών.
Και εδώ αρχίζει η Δι(αφάνεια):
1) Οι εισηγήσεις της Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, για την
34 η , 35 η και 36 η Αναμόρφωση, έχουν ημερομηνία την ίδια ημέρα της
συνεδρίασης, 7 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημέρα, λίγη ή λίγες ώρες πριν τη
συνεδρίαση (ήταν προκαθορισμένη στις 14:00 το μεσημέρι), έλαβαν τις
εισηγήσεις τα μέλη της Ο.Ε. Στην ουσία τα μέλη θα ψήφιζαν για
Αναμορφώσεις 1.250.000€ περίπου, με ελάχιστο ή καθόλου χρόνο
προετοιμασίας ή ενημέρωσης. Θα μπορούσαν οι Αναμορφώσεις αυτές να
αποσυρθούν και να μπουν σε επόμενη συνεδρίαση της Ο.Ε, έκτακτη ή τακτική,
πριν τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου παίρνεται η κύρια και
τελική απόφαση των Αναμορφώσεων. Η ιστορία έδειξε πως
πραγματοποιήθηκε άλλη μια κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 12 Σεπτεμβρίου.
2) Στην εισήγηση της 34 η Αναμόρφωσης, στα σχετικά, στο προοίμιο της
εισήγησης αναφέρεται, Νο 9, το αριθμ. πρωτ. 29577/2-9-2022 σημαντικό
έγγραφο του Τμήματος Λογιστηρίου, που αφορά στις ενστάσεις, στις
διαφωνίες και στις προτάσεις της Υπηρεσίας ως προς την κατανομή των
χρημάτων της Αναμόρφωσης.
3) Στο ίδιο έγγραφο της Υπηρεσίας, γίνεται αναφορά και στο Πρακτικό
47 της Οικονομικής Επιτροπής με ημερομηνία, 7-9-2022.

4) Κι όμως, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι που καλούμασταν να ψηφίσουμε
την 34 η Αναμόρφωση, το παραλάβαμε στην ηλεκτρονική μας αλληλογραφία
λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ της 14 ης Σεπτεμβρίου 2022. Ο λόγος,
ύστερα από ερώτηση προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής και Αντιδήμαρχο
Οικονομικών, πως «…μόλις εκείνο το πρωί κατατέθηκε στη γραμματεία».
5) Ένα έγγραφο της Υπηρεσίας, με απαραίτητα στοιχεία και πληροφορίες
για τη λήψη απόφασης, η ύπαρξη του οποίου μνημονεύεται επισήμως σε δύο
έγγραφα της Οικονομικής Επιτροπής, από τις 7 Σεπτεμβρίου, εμφανίζεται (με
ορθή επανάληψη 13 Σεπτεμβρίου) λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση του Δ.Σ,
στις 14 Σεπτεμβρίου. Όπως μας απάντησε ο κ. Αντιδήμαρχος, τότε κατατέθηκε
για πρώτη φορά!!!
Φανταστείτε τι θα γινόταν εάν η Συνεδρίαση του Δ.Σ,
πραγματοποιούνταν στις 12 Σεπτεμβρίου, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, για
να μεταφερθεί τελικά στις 14 Σεπτεμβρίου, ύστερα από παρέλκυση του κ.
Φωτιάδη ώστε να έχει ο ίδιος φυσική παρουσία. «Θα υπήρχε αναφορά για ένα
τόσο σοβαρό έγγραφο της Υπηρεσίας το οποίο δεν κατατέθηκε ποτέ!!!».
6) Στο 1 ο Θέμα της ημερήσιας διάταξης της 22 ης Συνεδρίασης του Δ.Σ.,
στις 14 Σεπτεμβρίου, έρχονται μαζί η 33 η , 34 η , 35 η και 36 η αναμόρφωση. Με
αυτόν τον τρόπο δε μπορούμε να διαχωρίσουμε τις ψήφους μας. Σχετική
ερώτηση έγινε στον Πρόεδρο του Δ.Σ.
Ή θα τις ψηφίσουμε όλες ως έχουν ή καμία. Η σημαντικότερη εξ αυτών,
η 34 η , όπου υπήρχε η αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 445.815,35€, από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την κάλυψη λειτουργικών και
λοιπών δαπανών των Δήμων, λόγω επιβάρυνσης των προϋπολογισμών τους
από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και η κατανομή τους σε κωδικούς
εξόδων. Ανάμεσα τους και οι 210.000€, για την έξτρα χρηματοδότηση της
Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για τις δαπάνες της «Πολιτείας των Ευχών», συνολικού
προϋπολογιστικού ποσού 358.800€.
Η 34 η Αναμόρφωση στην οποία εμπεριέχεται μεταξύ άλλων και η
χρηματοδότηση προς την Κ.Ε.Δ.ΗΣ., ήταν και η κύρια αιτία της διαφωνίας και
της μακράς συζήτησης που ακολούθησε, μαζί με τα ανωτέρω θέματα.
Αποτέλεσμα, τα παρόντα μέλη της αντιπολίτευσης ομόφωνα να καταψηφίσουν
υποχρεωτικά όλες τις αναμορφώσεις μιας και ήταν στο ίδιο θέμα και δε
μπορούσαν να πράξουν αλλιώς.
Δύσκολες διαδικασίες, πιθανόν και οι έννοιες, για τον Σερραίο πολίτη ο
οποίος έχει να αντιμετωπίσει ένα σκληρό Χειμώνα και ένα αβέβαιο μέλλον.
Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι και για εμάς να διαχειριστούμε τόση
Δι(αφάνεια)…


 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ