ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΡΙ ΚΡΙ: Οι πωλήσεις αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία

Γλυκό γιαούρτι και παγωτό από τις Σέρρες – Buy με τιμή στόχο τα €14,00

Γλυκό γιαούρτι και παγωτό από τις Σέρρες – Buy με τιμή στόχο τα €14,00

Ο όμιλος ΚΡΙ ΚΡΙ δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση γιαουρτιού, φρέσκου γάλατος και παγωτού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

 

Η διάθεση των προϊόντων της Εταιρείας στην Ελλάδα πραγματοποιείται τόσο μέσω super markets όσο και από μικρά σημεία πώλησης (mini markets, παντοπωλεία, περίπτερα κ.λπ.).

 

Σημαντική είναι και η εξαγωγική δραστηριότητα του Ομίλου με εξαγωγές σε περισσότερες από 40 χώρες. Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας βρίσκονται στις Σέρρες ενώ οι ανάγκες της Νότιας Ελλάδας εξυπηρετούνται από το ιδιόκτητο κέντρο διανομής στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Τονίζουμε πως ο όμιλος υλοποιεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που αφορά την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Για το 2023 οι επενδύσεις του Ομίλου άγγιξαν τα €13εκ. ενώ για τη χρήση 2024 αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους μεταξύ €21- €25εκ.

 
 
 
 
 

Το 2022 αποδείχτηκε μια δύσκολη χρονιά για τον όμιλο καθώς τόσο η λειτουργική όσο και καθαρή κερδοφορία του Ομίλου επηρεάστηκαν σημαντικά από την άνοδο του κόστους των πρώτων υλών (τιμή γάλατος). Είναι χαρακτηριστικό πως το 2022 ο όμιλος κατέγραψε μείωση στο μικτό περιθώριο κέρδους κατά 1,229 μονάδες βάσης γεγονός το οποίο οδήγησε σε μια μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας κατά 57,7% και σε μείωση της Καθαρής Κερδοφορίας κατά 75,9%.

 

Το γεγονός αυτό δείχνει πως ο όμιλος λειτουργεί σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού όπου οι βασικοί παίκτες δεν διστάζουν ακόμα και να «μπαίνουνε μέσα» για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον, προκειμένου να διατηρήσουνε σημαντικά μερίδια αγοράς.

Αυτό έδειξε πως σε ένα περιβάλλον με έντονες πιέσεις στο κόστος των πρώτων υλών οι Εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των γαλακτοκομικών προϊόντων δεδομένου και του ανταγωνισμού είναι δύσκολο να περάσουν τις σχετικές αυξήσεις στον καταναλωτή.

Είναι σημαντικό ωστόσο πως παρά αυτή τη σημαντική μείωση της κερδοφορίας το 2022 ο όμιλος κατόρθωσε να διατηρήσει τα μερίδια αγοράς που είχε ενώ η κερδοφορία του παρέμεινε σε θετικό έδαφος παρά την έντονη πίεση που είχε.

 

Αντίθετα το 2023 αποδείχτηκε μια εξαιρετική χρονιά για τον Όμιλο ο οποίος ωφελήθηκε από την μείωση του κόστους των πρώτων υλών το οποίο σε συνδυασμό με τη διατήρηση κάποιων από τις αυξήσεις τιμών που πέρασαν το 2022 οδήγησε σε σημαντική αύξηση της λειτουργικής και Καθαρής κερδοφορίας.

 

Οι πωλήσεις του 2023 κατέγραψαν αύξηση της τάξεως του 25.8% με τη λειτουργική κερδοφορία να ξεπερνά τα €45εκ και την Καθαρή Κερδοφορία να ανέρχεται στα €32,3εκ σε σχέση με τα €3,2εκ του 2022.

Σημαντικό ρόλο στην εξαιρετική αυτή εικόνα έπαιξε η σημαντική αύξηση του μικτού περιθωρίου κέρδους το οποίο αυξήθηκε κατά 1,520 μονάδες βάσης.

 

Τονίζουμε επίσης την σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα της Εταιρείας καθώς το 2023 το ποσοστό των εξαγωγών στις συνολικές πωλήσεις της Εταιρείας ανήλθε στο 48,9%, με τις εξαγωγές να καταγράφουνε σημαντική αύξηση της τάξεως του 29,9%.

 

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Σημαντικό ρόλο παίζουν εδώ οι συνεργασίες με ξένες αλυσίδες super markets για τις οποίες ο όμιλος αναλαμβάνει την παραγωγή προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ενισχύοντας έτσι το εξαγωγικό του προφίλ.

Στη χρήση του 2024, οι πωλήσεις αναμένεται να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Βάσει των εκτίμησης της Διοίκησης, οι συνολικές πωλήσεις αναμένεται να παρουσιάσουν αύξηση μεταξύ 8%-11% έναντι του 2023, ξεπερνώντας τα €233εκ.

 

Σχετικά με τα περιθώρια κερδοφορίας, αναμένεται να εμφανίσουν μικρή υποχώρηση, έναντι αυτών του 2023. Βάσει της εκτίμησης της Διοίκησης, το περιθώριο EBIT του έτους 2024 αναμένεται να διαμορφωθεί πέριξ του 15%.

 

Με βάση αυτή την εκτίμηση το ΕΒΙΤ του Ομίλου για το 2024 αναμένεται να διαμορφωθεί στα €35-36εκ. υποδηλώνοντας μια πτώση της τάξεως του 10-11%, ενώ η καθαρή κερδοφορία του Ομίλου αναμένεται να διαμορφωθεί στα €32εκ.

Τονίζουμε επίσης το γεγονός πως ο Καθαρός Δανεισμός του Ομίλου, παρά τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων παραμένει σε μηδενικά επίπεδα και την όχι αμελητέα μερισματική απόδοση, η οποία από τα επίπεδα του 3.65% για το 2023 αναμένεται να ξεπεράσει το 4% τα επόμενα χρόνια.

Σημαντικό είναι το γεγονός πως ο όμιλος σχεδιάζει νέες συνεργασίες στο εξωτερικό για το 2024 με τη διάθεση προϊόντων του στις αγορές της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αυστρίας. Το μεγάλο στοίχημα φυσικά είναι η αγορά του frozen yogurt στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου ο όμιλος σχεδιάζει να ξεκινήσει τη διανομή προϊόντων του στο δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Σε επίπεδο αποτίμησης με βάση τις τωρινές εκτιμήσεις ο όμιλος διαπραγματεύεται με ένα EV/EBITDA multiple της τάξεως των 8.0Χ για το 2024 και των 7,4Χ για το 2025 υποδηλώνοντας ένα discount της τάξεως του 30-34% σε σχέση με τις ομοειδείς εταιρείες του κλάδου.

 

Μέρος αυτού του discount είναι δικαιολογημένο λόγω της σημαντικά υψηλότερης κεφαλαιοποίησης των ομοειδών εταιρειών, αλλά και λόγω του γεγονότος της μικρής εμπορευσιμότητας της μετοχής καθώς ο βασικός μέτοχος και αρχιτέκτονας αυτής της εξαιρετικής πορείας ο κος Τσινάβος κατέχει ακόμα πολύ υψηλό ποσοστό της τάξεως του 72.8%.

Η ΜΕΤΟΧΗ

 

Πιθανή αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει σε υψηλότερη αποτίμηση καθώς τα οικονομικά στοιχεία της Εταιρείας είναι υποστηρικτικά για κάτι τέτοιο. Προτείνουμε αγορά με τιμή στόχο τα €14,00/μετοχή.