ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξαφνικό ενδιαφέρον από την ΕΤΒΑ και για τη ΒΙΠΕ Σερρών

Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την προϋπόθεση συγκατάθεσης των ιδιοκτητών δικαιώματος επιφανείας εντός των Πάρκων (σ.σ. των εγκαταστημένων επιχειρήσεων), της θετικής αξιολόγησης από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων και εντέλει από τις ευρωπαϊκές αρχές που αξιολογούν τα σχέδια υπαγωγής στο ΤΑΑ.

Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την προϋπόθεση συγκατάθεσης των ιδιοκτητών δικαιώματος επιφανείας εντός των Πάρκων (σ.σ. των εγκαταστημένων επιχειρήσεων), της θετικής αξιολόγησης από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων και εντέλει από τις ευρωπαϊκές αρχές που αξιολογούν τα σχέδια υπαγωγής στο ΤΑΑ.

Το επενδυτικό σχέδιο ύψους 50,4 εκατ. ευρώ -που αποτελεί την πιο μεγάλη και ολοκληρωμένη επένδυση από το 1970 -προτάσσει αυτή την περίοδο η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., η εξ αντικειμένου μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης επιχειρηματικών πάρκων (δηλαδή οργανωμένων βιομηχανικών περιοχών), σπεύδοντας να αξιοποιήσει τόσο τις νέες νομοθετικές πρόνοιες όσο και τη δυνατότητα υπαγωγής του αναπτυξιακού της σχεδίου στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης (ΤΑΑ).

 

Όλα τα παραπάνω τελούν υπό την προϋπόθεση συγκατάθεσης των ιδιοκτητών δικαιώματος επιφανείας εντός των Πάρκων (σ.σ. των εγκαταστημένων επιχειρήσεων), της θετικής αξιολόγησης από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την ένταξή τους στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων και εντέλει από τις ευρωπαϊκές αρχές που αξιολογούν τα σχέδια υπαγωγής στο ΤΑΑ.

Τα έργα

Πιο συγκεκριμένα, έχουν σχεδιαστεί έργα στις ΒΙ.ΠΕ. σε Θεσσαλονίκη, Σέρρες, Ιωάννινα, Πρέβεζα, Δράμα, Καβάλα, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα, Πάτρα, Μελιγαλά και Ηράκλειο, που θα προάγουν τις υπάρχουσες γερασμένες υποδομές και θα συντελέσουν στην ψηφιακή ανάπτυξή τους συμβάλλοντας στη συνολική εξοικονόμηση των πόρων και στη βελτίωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Είναι σαφές ότι τα έργα αυτά θα προσδώσουν περαιτέρω αξία στα ακίνητα, ενώ παράλληλα και στην καθημερινή λειτουργία των εγκατεστημένων επιχειρήσεων, καθώς σε βάθος χρόνου θα ωφεληθούν στην απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους και σε ό,τι αφορά στα λειτουργικά τους κόστη, χάρη στην ενεργειακή εξοικονόμηση που συνεπάγονται οι αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στις υποδομές.