ΤΟΠΙΚΑ

Μαθητές του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ηράκλειας στο εξωτερικό με Erasmus+

Το 2 ο Δημοτικό σχολείο Ηράκλειας μαζί με το 20 ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών και το Φορέα
Διαχείρισης Κερκίνης συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS-KA220-SCH, με κωδικό
αριθμό 2021-1-FR01-KA220-SCH-000034470και τίτλο “Η2Ο” για τα επόμενα τρία χρόνια. Στο
πρόγραμμα συμμετέχουν σχολεία και οργανισμοί από την Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία και Ελλάδα
που συνορεύουν και υλοποιούν προγράμματα με Λίμνες και σκοπό έχει την αναάδειξη της
περιβαλλοντικής συνείδησηςκαι της προστασίας των Λιμνών.

Στα πλαίσια του προγράμματοςτα δύο Σερραϊκά σχολεία με Εκπαιδευτικούς και Μαθητές
επισκέφτηκαν το Ιδιωτικό Σχολείο Jeanned' Arc στο Εθνικό Πάρκο της Chartreuse στην Λίμνη
Aiguebelette στις στις 2-7 Μαίου 2022 και συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές και υπαίθριες
δραστηριότητες.