ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεγάλη Δευτέρα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσουν την Μ. Δευτέρα 18 Απριλίου, στις 2 μ.μ., τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.

Μεταξύ των θεμάτων, που θα απασχολήσουν το σώμα είναι η αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τρέχον οικονομικό έτος σχετικά με την ενίσχυση κωδικών εσόδων, εξόδων, τροποποίηση στοχοθεσίας 2022 και αναμόρφωση για την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2022, όπως επίσης και η σήμανση κυκλικών κόμβων σε εθνικό και δημοτικό οδικό δίκτυο.