ΤΟΠΙΚΑ

Μητλιάγκα Βαρβάρα :Η Δημοτική Αρχή του κ. Χρυσάφη συνεχίζει τις καθυστερήσεις και τους άστοχους χειρισμούς στο Θέμα του γηπέδου

Πρόκειται και πάλι για κακοδιαχείριση στην αξιοποίηση του κονδυλίου του 1.000.000,00 € για το Γήπεδο. Κατόπιν τούτου, το πιο πιθανό είναι ότι η διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα καταλήξει πάλι να είναι “κατεπείγουσα” λόγω της ανόδου του Πανσερραϊκού στη Super League και να γίνει πιθανόν με διαπραγμάτευση/ απ’ ευθείας ανάθεση ώστε να προλάβουμε τους χρόνους

Πρόκειται και πάλι για κακοδιαχείριση στην αξιοποίηση του κονδυλίου του 1.000.000,00 € για το Γήπεδο. Κατόπιν τούτου, το πιο πιθανό είναι ότι η διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα καταλήξει πάλι να είναι “κατεπείγουσα” λόγω της ανόδου του Πανσερραϊκού στη Super League και να γίνει πιθανόν με διαπραγμάτευση/ απ’ ευθείας ανάθεση ώστε να προλάβουμε τους χρόνους

Η Δημοτική Αρχή του κ. Χρυσάφη συνεχίζει τις καθυστερήσεις και τους άστοχους χειρισμούς στη διαχείριση του κονδυλίου του 1.000.000,00 € για το Δημοτικό Γήπεδο. Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών της 22/05/2023, ήρθε προς ψήφιση (εκ νέου) έγκριση του πρακτικού απόρριψης της προσφοράς του αναδόχου για την αντικατάσταση των προβολέων του Γηπέδου. Η εισήγηση της υπηρεσίας για την απόφαση αυτή έχει ημερομηνία 15/05/2022, πράγμα που σημαίνει ότι έρχεται προς ψήφισης από την Οικονομική Επιτροπή με 5 μήνες καθυστέρηση!!! Και όχι μόνο αυτό, η ίδια εισήγηση είχε έλθει στην Οικονομική Επιτροπή και είχε συζητηθεί στις 19/12/2023, αλλά η σχετική απόφαση δεν δημοσιεύτηκε ποτέ. Βασικός λόγος της μη εύρεσης αναδόχου, όπως είχε συζητηθεί και τον Δεκέμβριο, ήταν ο λάθος σχεδιασμός των όρων του διαγωνισμού, με παράλογες απαιτήσεις από τους συμμετέχοντες. Συγκεκριμένα, η υπ’ αριθμ. 43/2022 μελέτη (την οποία ειρήσθω εν παρόδω δεν είχα ψηφίσει) προέβλεπε ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο συμμετέχων "να εκπονήσει και να καταθέσει με την πρόταση του, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, φωτοτεχνική μελέτη και μελέτη στατικής επάρκειας των υφιστάμενων ιστών φωτισμού έτσι ώστε η προσφορά του ως προς τον αριθμό, την ισχύ και το βάρος των προβολέων να καλύπτει πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις και την στατική επάρκεια των ιστών των προβολέων” . Η εργασία αυτή ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι πρακτικά αδύνατο και οικονομικά ασύμφορο να πραγματοποιηθεί από κάποια εταιρεία μόνο και μόνο για να συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό. Πέραν αυτού όμως, αντί ο κ. Χρυσάφης να φροντίσει να διορθωθούν άμεσα οι όροι και να επαναληφθεί ο διαγωνισμός, καθυστερεί 5 ολόκληρους μήνες να φέρει προς ψήφιση το πρακτικό της Επιτροπής. Να σημειωθεί ότι για να τρέξει καινούργιος διαγωνισμός έπρεπε να ολοκληρωθεί ο προηγούμενος με την έγκριση του Πρακτικού αυτού.  Κάτι μου λέει ότι πάλι θα τρέχουμε και δε θα φτάνουμε… Και μπορεί η αντικατάσταση των προβολέων να μην είναι προαπαιτούμενο για να δοθεί άδεια λειτουργίας του Γηπέδου, όμως σίγουρα το έργο αυτό θα βελτιώσει το Γήπεδο και θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειεας. Κυρίως όμως τα χρήματα είναι εκεί και θα μπορούσαν να είχαν αξιοποιηθεί πολύ νωρίτερα. Αν και ο κ. Χρυσάφης επέρεται για το «ενδιαφέρον» του για τον Πανσερραϊκό, στην πράξη δεν φαίνεται να φροντίζει να προχωρήσουν γρήγορα οι εργασίες που πρέπει να γίνουν.
Παραθέτω τη θέση μου στην ανωτέρω ψηφοφορία παρακάτω (ΑΔΑ Απόφασης 653ΓΩ10-5ΔΘ):
«Ο λόγος που ψηφίζω παρούσα είναι ότι η εισήγηση για την απόρριψη του Πρακτικού 1 για το διαγωνισμό αυτό για το φωτισμό/προβολείς του Δημοτικού Γηπέδου έχει ημερομηνία 15-12-2022, δηλαδή 5 μήνες πριν. Η ίδια αυτή εισήγηση ήλθε στην Οικονομική Επιτροπή και συζητήθηκε στις 19/12/2022, όμως η σχετική απόφαση ώστε να ξανατρέξει άμεσα ο διαγωνισμός δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, όπως φαίνεται. Η αποτυχία του να βρεθεί ανάδοχος οφείλεται στον λάθος σχεδιασμό των όρων του διαγωνισμού αυτού από τη Δημοτική Αρχή, καθώς ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προβλεπόταν ο συμμετέχων "να εκπονήσει και να καταθέσει με την πρόταση του, επί ποινή αποκλεισμού από το διαγωνισμό, φωτοτεχνική μελέτη και μελέτη στατικής επάρκειας των υφιστάμενων ιστών φωτισμού έτσι ώστε η προσφορά του ως προς τον αριθμό, την ισχύ και το βάρος των προβολέων να καλύπτει πλήρως τις παραπάνω απαιτήσεις και την στατική επάρκεια των ιστών των προβολέων” . Η εργασία αυτή ως προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι πρακτικά αδύνατο και οικονομικά ασύμφορο να πραγματοποιηθεί από κάποια εταιρεία μόνο και μόνο για να συμμετέχει σε έναν διαγωνισμό. Οι μελέτες αυτές θα μπορούσαν και θα έπρεπε να αποτελέσουν παραδοτέο για τον τελικό ανάδοχο του διαγωνισμού. Επιπλέον, δεν μπορώ να εγκρίνω ούτε την εκ νέου και με αδικαιολόγητη καθυστέρηση είσοδο του θέματος αυτού για έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή (το οποίο είναι και απαραίτητο ώστε να διενεργηθεί ο διαγωνισμός εκ νέου), ούτε την “παράλειψη” δημοσίευσης της απόφασης που ελήφθη στις 19/12/2023. Η υπόθεση αυτή θα έπρεπε να έχει ήδη ολοκληρωθεί από τον Δεκέμβριο του 2022. Με τον τρόπο αυτό η Δημοτική Αρχή του κ. Χρυσάφη, που τόσο ¨βιάζεται” και επισπεύδει τα έργα για το Γήπεδο, επιδεικνύει μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση 5 μηνών χωρίς μάλιστα να υπάρχει προφανής αιτία. Πρόκειται και πάλι για κακοδιαχείριση στην αξιοποίηση του κονδυλίου του 1.000.000,00 € για το Γήπεδο. Κατόπιν τούτου, το πιο πιθανό είναι ότι η διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού θα καταλήξει πάλι να είναι “κατεπείγουσα” λόγω της ανόδου του Πανσερραϊκού στη Super League και να γίνει πιθανόν με διαπραγμάτευση/ απ’ ευθείας ανάθεση ώστε να προλάβουμε τους χρόνους»


 
 
 
Βαρβάρα Μητλιάγκα
Υποψ. Δήμαρχος Σερρών
 
Επικεφαλής δημοτικής κίνησης ΕΝ.ΤΟ.Σ.
(Ενωτική ΤΟπική Συμφωνία για το Δήμο Σερρών)