ΤΟΠΙΚΑ

Νέα παρέμβαση για τα LED από 10 δημοτικούς συμβούλους

Παρέμβαση προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών, σχετικά με το θέμα των LED, έκαναν δέκα δημοτικοί σύμβουλοι και συγκεκριμένα οι: Ηλίας Γκότσης, Αριάδνη Παπαφωτίου, Αντώνης Γεωργούλας, Παύλος Φαρμάκης, Βασίλης Παπαβασιλείου, Παντελής Χράπας, Γιώργος Δούκας, Στέργιος Γαλάνης, Βασίλης Τερζής και Παρθένα Χαραλαμπίδου.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή τους αναφέρουν τα εξής:0 Comments
Προς: 1.Τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής (Ο.Ε.) Δήμου Σερρών κ. Σπύρο Μισιρλή 
 

Κοιν:1. Δήμαρχο Σερρών κ. Αλέξανδρο Χρυσάφη 

2. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών κ. Βασίλειο Κατιρτζόγλου 

3. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σέρρες 24 Νοεμβρίου 2021


κ. Πρόεδρε της Ο.Ε.

Στην  ημερήσια διάταξη της 48ης Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής (Ο.Ε.) περιλαμβάνεται και το θέμα των LED (3ο Θέμα).  


Με λύπη διαπιστώνουμε ότι αγνοήσατε επιδεικτικά το πρωτοκολλημένο από 25/10/2021 γραπτό Αίτημά μας, να τεθεί κατά προτεραιότητα σε συζήτηση και ψήφιση από τα μέλη της Ο.Ε. Θέμα:  «Παραπομπή της λήψης Απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών, περί της Μελέτης Βιωσιμότητας, αντικατάστασης του οδοφωτισμού και όλων των σχετικών διαδικασιών  του συγκεκριμένου αντικειμένου».


Σας Ζητούμε εκ νέου

-Να σεβαστείτε την βούληση του  ¼ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και τις δημοκρατικές διαδικασίες.  


- Λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η Ο.Ε.  να αποφασίσει  πριν από κάθε άλλη συζήτηση, να το παραπέμψει στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ώστε  αυτό ως ανώτατο Δημοτικό Όργανο των 41 εκλεγμένων  και όχι η 9μελής Ο.Ε., να λάβει τις αποφάσεις.


 


Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι

1. Ηλίας Γκότσης  - Επικεφ Δημοτικής Πρωτοβουλίας
2. Αριάδνη Παπαφωτίου -  Επικεφ Δύναμης Σερραίων
3. Αντώνης Γεωργούλας  - Επικεφ. Διάβασης Πεζών
4. Παύλος Φαρμάκης  - Επικεφ.  Λαικής Συσπείρωσης
5. Βασίλης Παπαβασιλείου - Δημοτ. Σύμβουλος 
6. Παντελής Χράπας -  Δημοτ. Συμβουλος
7. Γιώργος Δούκας  - Δημοτ. Σύμβουλος
8. Στέργιος Γαλάνης  - Δημοτ. Σύμβουλος
9. Βασίλης Τερζής  - Ανεξαρτ. Δημοτ. Σύμβουλος
10. Παρθένα Χαραλαμπίδου  - Ανεξαρτ.  Δημοτ. Σύμβουλος