ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΦΟΤΟΛΗΣ :Η πονεμένη ιστορία μια καταδικασμένης προκήρυξης του Δήμου Σερρών…

Η εργασιακή – επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με την προκήρυξη, η οποία θα αποδεικνύεται – τεκμηριώνεται και θα βαθμολογείται μέσα από μια διαδικασία βεβαιώσεων των υποψηφίων που θα είχαν εκπροσωπήσει ΟΤΑ σε δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού, είτε θα είχαν γνωμοδοτήσει σε κάνει να απορείς που βρέθηκε τόσο ‘’χρυσάφη’’ σε αυτόν τον τόπο.

Η εργασιακή – επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με την προκήρυξη, η οποία θα αποδεικνύεται – τεκμηριώνεται και θα βαθμολογείται μέσα από μια διαδικασία βεβαιώσεων των υποψηφίων που θα είχαν εκπροσωπήσει ΟΤΑ σε δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού, είτε θα είχαν γνωμοδοτήσει σε κάνει να απορείς που βρέθηκε τόσο ‘’χρυσάφη’’ σε αυτόν τον τόπο.

Ο Δήμος Σερρών μετά και την συνταξιοδότηση της δικηγόρου κ. Μαρία Τσινίκα, καλείται να ανταπεξέλθει το πλήθος των υποχρεώσεων του με τον μοναδικό εναπομείναντα νομικό του σύμβουλο τον κ. Ηλία Αμαξόπουλο.
Για την ιστορία στον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργία του Δήμου Σερρών (2011)  προβλέπονται τέσσερις (4) οργανικές θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή και η πλήρωση των κενών θέσεων αποτελούσε ύψιστη προτεραιότητα. Το 2020 με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου είχε εγκριθεί η πλήρωση ογδόντα έξι (86) δικηγόρων – νομικών συμβούλων με σχέση έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου για τους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας , εκ των οποίων οι δύο (2) θέσεις είχαν κατανεμηθεί στο Δήμο Σερρών.
Η ελλιπής στελέχωση αλλά και  αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες για μια σειρά ζητήματα νομικού περιεχομένου που καθημερινά προκύπτουν στη λειτουργία ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) αλλά και η υποστήριξη αυτών στα ανώτερα και ανώτατα δικαστήρια (Εφετεία, Άρειος Πάγος, ΣτΕ, Ελεγκτικό Συνέδριο) κατέστησαν υποχρεωτική την προκήρυξη των εγκεκριμένων θέσεων.
Η σημερινή δημοτική αρχή αποφασίζει να προκηρύξει την πλήρωση των δύο θέσεων (δικηγόρων) με σχέση έμμισθης εντολής. Έναν δικηγόρο Παρ Εφέταις και ένα Δικηγόρο Παρ Αρείο Πάγω (δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο).
Και ενώ θα περίμενε κανείς όπως συμβαίνει σχεδόν σε όλους τους Δήμους της χώρας να ακολουθεί μια διαδικασία που θα δώσει την δυνατότητα σε πλήθος ενδιαφερομένων αξιόλογων νομικών να συμμετάσχουν και να επιλεγούν οι καλύτεροι, παρουσιάζει μια προκήρυξη που αβασάνιστα θα μπορούσες να υποστηρίξεις ότι κινείται στη βάση, έχουμε τους ενδιαφερόμενους ας διαμορφώσουμε τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με τα προσόντα τους.
Και φυσικά μια προκήρυξη που δεν αποτέλεσε αντικείμενο  μελέτης του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου, αλλά μια πρόταση  της πολιτικής ηγεσίας του Δήμου Σερρών με ότι αυτό συνεπάγεται.
Αποδεικνύει το προφανές
Μια προκήρυξη χωρίς να εισέλθουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες της, αλλά αξίζει να  αναφερθεί η άποψη των 3 μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερρών που την καταψήφισαν. “ …. Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν για την μοριοδότηση των υποψηφίων και ο τρόπος με τον οποίο είναι κατανεμημένη η βαρύτητα αυτών για τη συνολική αξιολόγηση των υποψηφίων, δεν διασφαλίζουν την ανοιχτή συμμετοχή των δικηγόρων στη διακήρυξη και την αξιολόγησή τους, με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια.
Η εργασιακή – επαγγελματική εμπειρία σύμφωνα με την προκήρυξη,  η οποία θα αποδεικνύεται – τεκμηριώνεται και θα βαθμολογείται μέσα από μια διαδικασία βεβαιώσεων των υποψηφίων που θα είχαν εκπροσωπήσει ΟΤΑ σε δικαστήρια οποιουδήποτε βαθμού, είτε θα είχαν γνωμοδοτήσει σε κάνει  να απορείς που βρέθηκε τόσο ‘’χρυσάφη’’ σε αυτόν τον τόπο.
Αν είχαν επιλέξει να παρουσιάσουν μια φυσιολογική προκήρυξη όπως συμβαίνει στις δεκάδες παρόμοιες της χώρας είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα είχαν ήδη επιλεγεί οι δύο νέοι νομικοί του Δήμου, οι οποίοι και θα εξυπηρετούσαν τα συμφέροντα του.
Δυστυχώς με ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δρομολογήθηκε μια διαδικασία που κινείται πέρα από τα όρια της κοινής λογικής, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι ως μη έχοντας άλλη επιλογή να κινηθούν νομικά για να προστατεύσουν τα συμφέροντα τους.  Μια αίτηση αναστολής και ακύρωσης της προκήρυξης στο ΣτΕ από συμμετέχοντες δικηγόρων στην προκήρυξη, ανεξάρτητα αν υπάρχουν σοβαροί και βάσιμοι λόγοι για να γίνουν δεκτές, θα είχε ως αποτέλεσμα για μια διετία μέχρι να εκδικασθεί η αίτηση τους ο Δήμος Σερρών θα μείνει με τον έναν και μοναδικό δικηγόρο που διαθέτει για να τον εκπροσωπεί.
Και τότε τι επιλογές έχουμε;
Θα δαπανούμε απίστευτα κονδύλια που δεν μας περισσεύουν για τη νομική υποστήριξη του Δήμου. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή παρά την ανάθεση κατ’ αποκοπή των υποθέσεων του Δήμου σε εξωτερικούς συνεργάτες.
Ας αναλογιστούμε τον οικονομικό αντίκτυπο αυτής της επιλογής που είναι καθαρά υπαιτιότητας – αποκλειστική  ευθύνη της ‘’άριστης ‘’ Δημοτικής Αρχής του κ. Αλέξανδρου Χρυσάφη.
Και αυτό θα συμβεί. Μακάρι να διαψευστούμε.
Η αντιμισθία ενός έμμισθου δικηγόρου του Δήμου υπολογίζεται τουλάχιστον με μια υπόθεση ανάθεσης.
Επειδή μας αφορά όλους και κανείς δεν δικαιούται να κλείνει τα μάτια και τα αφτιά του μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν, δεν μας αξίζουν  εκείνοι που θεωρούν το Δήμο Σερρών ως βιλαέτι του, που υπηρετούν προσωπικές σκοπιμότητες και εν γνώση τους προκαλούν μείζονα προβλήματα στην λειτουργία και  την αποστολή του.
Δεν μας αξίζουν αυτοί  που ανεύθυνα ορίζουν την επόμενη μέρα του Δήμου Σερρών  παραμένοντας  προσκολλημένοι στο χθες, σε ιδιοτέλειες και συμφέροντα στη βάση μιας βαθιάς αντιδημοκρατικής συμπεριφοράς.