ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Σερραίος καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Γεώργιος Κουρουπέτρογλου εξελέγη Τακτικό Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών

Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών (Academia Scientiarium et Artium Europaea) συνεδρίασε στις 21-5-2021 και εξέλεξε τον Καθηγητή Γεώργιο Κουρουπέτρογλου Τακτικό Μέλος στην Τάξη των Τεχνικών & Περιβαλλοντικών Επιστημών. Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών (Academia Scientiarium et Artium Europaea) συνεδρίασε στις 21-5-2021 και εξέλεξε τον Καθηγητή Γεώργιο Κουρουπέτρογλου Τακτικό Μέλος στην Τάξη των Τεχνικών & Περιβαλλοντικών Επιστημών. Ο Καθηγητής Γεώργιος Κουρουπέτρογλου είναι Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής του "Εργαστηρίου Φωνής και Προσβασιμότητας", επικεφαλής της "Μονάδας Προσβασιμότητας" και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Γλωσσική Τεχνολογία". Είναι επίσης εκλεγμένος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Υποστηρικτικών Τεχνολογιών. Η έρευνά του εστιάζεται στην περιοχή της Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή και χαρακτηρίζεται από έντονο διεπιστημονικό χαρακτήρα. Έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογιών και πρωτότυπων συστημάτων στους τομείς των Φωνητικών Διεπαφών Χρήστη και της Ψηφιακής Προσβασιμότητας. Τα επιστημονικά του επιτεύγματα αποτυπώνονται στο δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο και στις διεθνείς επιστημονικές επιμέλειες βιβλίων. Αξιοσημείωτο είναι το έντονο και μακροχρόνιο  έργο του για την εισαγωγή και χρήση των Προσβάσιμων Συστημάτων Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας μας. Έχει λάβει βραβεία για τη σημαντική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο κοινωνική προσφορά του στην υποστήριξη των Ατόμων με Αναπηρία.