Τ' ΑΠΑΡΑΤΗΡΗΤΑ

open gov

Όχι, δεν είναι όλοι ίδιοι.

Όχι, δεν είναι όλοι ίδιοι.

Όχι, δεν είναι όλοι ίδιοι.
Κάποιοι, θέσπισαν τις ανοιχτές, δημόσιες προκηρύξεις (open gov), για την κάλυψη σημαντικών θέσεων στο δημόσιο, με βάση τα προσόντα των υποψηφίων.
Κάποιοι άλλοι, αντίθετα, από δεξιά τις κατάργησαν, επανέφεραν το παλιό σύστημα και γέμισαν ξανά το κράτος, με αποτυχημένους πολιτευτές, συγγενείς και φίλους
τους
.

Π.Τ