ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ 4ο ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ

Το 4ο ΓΕΛ Σερρών δυνάμει του υπ. αρ. 12833/ΓΔ4/06-02-2024 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α προέβη στην οργάνωση και στην παρουσίαση διαδραστικής και βιωματικής δράσης με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συγκεκριμένης ημέρας, τη διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του Σχολείου της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας

Το 4ο ΓΕΛ Σερρών δυνάμει του υπ. αρ. 12833/ΓΔ4/06-02-2024 εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α προέβη στην οργάνωση και στην παρουσίαση διαδραστικής και βιωματικής δράσης με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της συγκεκριμένης ημέρας, τη διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του Σχολείου της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας

Το 4ο ΓΕΛ Σερρών δυνάμει του υπ. αρ. 12833/ΓΔ4/06-02-2024
εγγράφου του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α προέβη στην οργάνωση και στην
παρουσίαση διαδραστικής και βιωματικής δράσης με στόχο
την ανάδειξη της σημασίας της συγκεκριμένης ημέρας, τη
διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του Σχολείου της
διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας και την εμπέδωση
της ενσυναίσθησης για τον ρόλο που έχουμε ΟΛΟΙ ΜΑΣ ως
χρήστες της ελληνικής γλώσσας. Η όλη δράση οργανώθηκε από
τον εκπαιδευτικό του 4 ου ΓΕΛ Σερρών, κ. Δ. Χατζηπαναγιώτου

(κλ. ΠΕ02), και περιελάμβανε μια ολιγόλεπτη ομιλία ab imo
pectore από τον προαναφερθέντα για την Παγκόσμια Ημέρα
της Ελληνικής Γλώσσας, εμπλουτισμένη και διανθισμένη με
οπτικοακουστικό υλικό (μαρτυρίες αλλοδαπών παιδιών που
είναι χρήστες της ελληνικής, ομιλία του Ξ. Ζολώτα στα αγγλικά
με λέξεις ελληνικής προέλευσης/ετυμολογίας και παρουσίαση
ελληνόγλωσσων επιγραφών σε πανεπιστήμια του εξωτερικού).