ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραμένουν οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι Όρισε και νέους εντεταλμένους Συμβούλους του Δήμου Σερρών

Ο Δήμαρχος Σερρών Αλέξανδρος Χρυσάφης προχώρησε στον ορισμό των νέων Αντιδημάρχων του Δήμου Σερρών με θητεία από 1-10-2021 έως 30-09-2022 ως εξής:
- Μισιρλή Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο Οικονομικών Λειτουργιών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Επιχειρηματικότητας, Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής.
- Νυχτοπάτη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Έργων, Υποδομών και Μελετών κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τις Δημοτικές Ενότητες Ορεινής και Άνω Βροντούς, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
- Πάνου Σωτηρία, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Μέριμνας και Υγείας, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Καρακολίδη Παναγιώτη, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Συντήρησης Οχημάτων κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
-Τουρτούρα Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Αγροτικής Οικονομίας και Πρασίνου και κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρουσίου, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Μερετούδη Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Υπηρεσίας Δόμησης, Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας.
- Ταΐρη Γεώργιο, Αντιδήμαρχο Υπηρεσιών του Πολίτη, υπεύθυνο για το Δημοτικό Κυνοκομείο
- Δινάκη Κωνσταντίνο, Άμισθο Αντιδήμαρχο Δημοτικής Αστυνομίας και Εξυπηρέτησης Πολιτών και κατά τόπον Αντιδήμαρχο στη Δημοτική Ενότητα Σερρών, Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
- Σιαμάγκα Δημήτριο, Άμισθο Αντιδήμαρχο Παιδείας.
Επίσης, ο Δήμαρχος Σερρών όρισε Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους με θητεία από 1-10-2021 έως 30-09-2022 τους:
- Γάτσιο Ιωάννη, Εντεταλμένο Σύμβουλο Τουρισμού και Αθλητισμού.
- Κατιρτζόγλου Βασίλειο, Εντεταλμένο Σύμβουλο Διοικητικών Θεμάτων και Νομικής Υπηρεσίας.
-Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Εντεταλμένη Σύμβουλο Πολιτισμού, Νέας Γενιάς και Εθελοντισμού.