ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι και πώς θα πάρουν σύνταξη με χρέη ως 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ - Η απόφαση

Υπογράφεται μέσα στις επόμενες μέρες η απόφαση για την έκδοση σύνταξης σε οφειλέτες με χρέη ως 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και ως 10.000 ευρώ στον ΟΓΑ.

Υπογράφεται μέσα στις επόμενες μέρες η απόφαση για την έκδοση σύνταξης σε οφειλέτες με χρέη ως 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και ως 10.000 ευρώ στον ΟΓΑ.

Σύμφωνα με το τελικό της κείμενο θα καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί προτού ψηφιστεί η σχετική διάταξη με τον νόμο 5078 τον Δεκέμβριο του 2023. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν πάρουν σύνταξη και οφειλέτες που σήμερα έχουν χρέη άνω των 30.000 ευρώ, ή άνω των 10.000 ευρώ αντίστοιχα αρκεί όταν υπέβαλαν την αίτηση να είχαν οφειλή κάτω από τα όρια αυτά.

 
 

Τα ποσά που θα παρακρατούνται από τη σύνταξη των οφειλετών είναι από 333 ευρώ και άνω για χρέη προς τον ΕΦΚΑ και από 100 ευρώ και άνω για χρέη στον ΟΓΑ.

Η παρακράτηση του 60% της σύνταξης θα διαρκεί μέχρι το χρέος να πέσει στις 20.000 ευρώ όσον αφορά τον ΕΦΚΑ και στις 6.000 ευρώ όσον αφορά τον ΟΓΑ. Από το όριο αυτό και μετά, θα καταβάλλεται ολόκληρη η σύνταξη και η υπόλοιπη οφειλή θα παρακρατείται από τη σύνταξη σε 60 δόσεις. 

Διαδικασία αίτησης υπαγωγής

Η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβάλλεται μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης. 

Η αίτηση συνεπάγεται νόμιμη άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεών του (μόνον αυτών που τηρεί στο όνομά του όχι ως συνδικαιούχος).

Στην αίτηση υπαγωγής, περιλαμβάνεται δήλωση του αριθμού των λογαριασμών που τηρούνται στο όνομα του ασφαλισμένου και το πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρούνται.

Επιπρόσθετα υποβάλουν και δήλωση ότι το υπόλοιπο των ως άνω λογαριασμών και ο μέσος όρος των καταθέσεων κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ για όσους χρωστούν ως 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ  η τις 6.000 ευρώ για όσους χρωστούν ως 10.000 ευρώ στον ΟΓΑ. 

Ο έλεγχος θα αφορά μόνον τους λογαριασμούς των οφειλετών όχι αυτούς που είναι συνδικαιούχοι.

Αν τα ποσά των καταθέσεων κατά τους τελευταίους 12 μήνες είναι πάνω από 12.000 ευρώ ή 6.000 ευρώ οι αιτήσεις θα απορρίπτονται.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση οι οφειλέτες που είχαν υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση πριν την ψήφιση του νόμου, θα ειδοποιηθούν από τον ΕΦΚΑ να υποβάλουν αίτηση για υπαγωγή στη διάταξη του νόμου εντός 10 ημερών. Μέσα στην ίδια προθεσμία (10ήμερο) από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν από τον ΕΦΚΑ θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υπαγωγής και όσοι κατέθεσαν αίτηση μετά την ψήφιση του νόμου.

Στις δυο αυτές περιπτώσεις, η αίτηση υπαγωγής θεωρείται υποβληθείσα κατά την ημερομηνία υποβολής της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης. 

Επί εκκρεμών αιτήσεων το δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση χάνεται αν έχει εκδοθεί απορριπτική απόφαση στην αίτηση συνταξιοδότησης.

Οι αιτούντες σύνταξη, θα πρέπει να έχουν απαραίτητα πληρωμένες εισφορές για 20 χρόνια και να έχουν συμπληρώσει είτε το 67ο έτος, είτε το 62ο έτος (στην περίπτωση που έχουν 40 χρόνια ασφάλισης εκ των οποίων τα 20 πληρωμένα).

Αν τα χρέη είναι πάνω από 30.000 ευρώ ή πάνω από 10.000 ευρώ για τον ΟΓΑ, τότε θα ζητείται από τον ασφαλισμένο να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό εντός διμήνου αλλιώς η αίτηση θα απορρίπτεται. 

Παραδείγματα

* Ελεύθερος επαγγελματίας που δικαιούται σύνταξη 900 ευρώ και χρωστά 25.000 ευρώ, θα πάρει το 40% της σύνταξης ήτοι 360 ευρώ και το υπόλοιπο 60% δηλαδή τα 540 ευρώ θα παρακρατηθούν για τον συμψηφισμό με χρέος 5.000 ευρώ ώστε η οφειλή να μειωθεί στις 20.000 ευρώ. Μετά τον συμψηφισμό θα πάρει όλη τη σύνταξη (900 ευρώ) και τα υπόλοιπα 20.000 ευρώ θα εξοφληθούν με μηνιαία παρακράτηση 333,33 ευρώ από τη σύνταξη για 60 μήνες. Στο διάστημα αυτό ο συνταξιούχος θα λαμβάνει 567 ευρώ, και όταν μηδενιστεί η οφειλή θα πάρει τα 900 ευρώ.

* Ελεύθερος επαγγελματίας που δικαιούται σύνταξη 500 ευρώ και χρωστά 23.000 ευρώ πάρει το 40% της σύνταξης ήτοι 200 ευρώ. Η παρακράτηση με το υπόλοιπο 60% της σύνταξης είναι 300 ευρώ και υπολείπεται από τα 333 ευρώ που ορίζει η απόφαση ως ελάχιστο ποσό παρακράτησης. Επομένως  ο συνταξιούχος οφειλέτης θα έχει την παρακράτηση των 333 ευρώ και η σύνταξη που θα πάρει μέχρι να συμψηφιστεί το χρέος των 3.000 ευρώ θα είναι 167 ευρώ. Με το ποσό αυτό θα μείνει έως ότου συμψηφιστούν με 60 δόσεις από τη σύνταξη και τα υπόλοιπα 20.000 ευρώ της οφειλής του. Οταν μηδενιστεί η οφειλή θα πάρει τα 500 ευρώ.