ΤΟΠΙΚΑ

Προσέχουμε για να έχουμε Οδηγίες για τη χρήση νερού

Mε δεδομένη την συνέχιση των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατηρούμενης δραστηριότητας χρήσης του πόσιμου νερού για σκοπούς άρδευσης είναι πιθανόν να σημειωθούν προβλήματα χαμηλής πίεσης

Mε δεδομένη την συνέχιση των υψηλών θερμοκρασιών και της παρατηρούμενης δραστηριότητας χρήσης του πόσιμου νερού για σκοπούς άρδευσης είναι πιθανόν να σημειωθούν προβλήματα χαμηλής πίεσης

έως και διακοπής υδροδότησης κυρίως στις περιοχές βόρεια της πόλης των Σερρών, (Μελενικιώτικα), Μετοχίου και Λευκώνα Σερρών.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι των περιοχών αυτών να περιορίσουν τις δραστηριότητες άρδευσης με χρήση πόσιμου νερού κυρίως τις πρωϊνές και απογευματινές ώρες, προς αποφυγή προβλημάτων διακοπής νερού.