ΤΟΠΙΚΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βολές με πραγματικά πυρά από το 10ο Σύνταγμα Πεζικού

Η σχετική ανακοίνωση του 10ου Συντάγματος Πεζικού έχει ως εξής:
 
«Το 10 Σύνταγμα Πεζικού ανακοινώνει ότι, την 28, 29 και 30 Σεπτεμβρί­ου 2021 και για τις ώρες από 09:00 έως 15:00, θα εκτελεστούν βολές βαρέων όπλων Πεζικού ευθυτενούς τροχιάς, με πραγματικά πυρά, στην περιοχή του Πεδίου Βολής Μελενικιτσίου.
 
Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή, που περικλείεται από τα σημεία:
 
α. Υψ. Αδράχτι
 
β. Υψ. Λόφος
 
γ. Υψ. Αετοφωλιά
 
δ. Υψ. Πύργος
 
ε. Υψ. Προφήτης Ηλίας
 
στ. Περιοχή Στένωμα βΑ χωρ. Μελενικιτσίου
 
ζ. Περιοχή Ποτίστρα ΒΑ χωρ. Μελενικιτσίου.
 
Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατό­μων, τροχοφόρων και ζώων κατά τις ώρες των βολών, για αποφυγή ατυχημάτων.
 
Βλήματα μη εκραγέντα, που τυχόν θα βρεθούν, να μη μετακινηθούν και να ειδοποιείται άμεσα η πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή.
 
Ταγματάρχης Γκαναβίας Δημήτριος Εκπρόσωπος τύπου».