ΤΟΠΙΚΑ

Προχωράει ο διαγωνισμός για την κατασκευή του κάθετου άξονα Δράμα-Αμφίπολη

Πρόοδο καταγράφει ο διαγωνισμός για το έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα- Αμφίπολη (Παλαιοκώμη)» ο οποίος θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησεις και θα διευκολύνει τη μεταφορά εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορικών προϊόντων. Προχωράει ο διαγωνισμός για την κατασκευή του κάθετου άξονα Δράμα-Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ. που θα κατασκευαστεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η συμμετοχή στον διάλογο τριών σχημάτων τα οποία συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες κατασκευαστκές.

Πρόοδο καταγράφει ο διαγωνισμός για το έργο «Κάθετος Άξονας Δράμα- Αμφίπολη (Παλαιοκώμη)» ο οποίος θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησεις και θα διευκολύνει τη μεταφορά εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορικών προϊόντων. Προχωράει ο διαγωνισμός για την κατασκευή του κάθετου άξονα Δράμα-Αμφίπολη συνολικού μήκους 43 χλμ. που θα κατασκευαστεί με σύμπραξη δημοσίου και ιδωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Με απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η συμμετοχή στον διάλογο τριών σχημάτων τα οποία συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες κατασκευαστκές.

Με τη λήξη του διαλόγου, τα σχήματα θα κληθούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.

Ειδικότετρα, το οδικό έργο, προϋπολογισμού 248 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ) αφορά στην αναβάθμιση της Εθνικής Οδού Δράμας – Αμφίπολης, συνολικού μήκους 43 χλμ., είτε με αποκατάσταση και διαπλάτυνση τμημάτων της υπάρχουσας οδού είτε με κατασκευή νέων τμημάτων κατά μήκος του τμήματος από Παλιοκώμη σε Μαυρολεύκη και από Μαυρολεύκη σε Δράμα.

H κύρια αρτηρία θα αναβαθμιστεί σε αυτοκινητόδρομο με αποκατάσταση της υπάρχουσας οδοποιίας για περίπου 13,5 χλμ. και κατασκευή νέων τμημάτων περίπου 29,5 χλμ..

Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 30 έτη (3 έτη κατασκευαστική περίοδος και 27 έτη συντήρησης και λειτουργίας). Η διάρκεια της σύμπραξης θα οριστικοποιηθεί κατά το Στάδιο Β.Ι (διάλογος) της διαδικασίας ανάθεσης.

Η οδική σύνδεση Δράμας - Αμφίπολης – Εγνατίας Οδού, αποτελεί τον βασικό άξονα εξυπηρέτησης των εμπορευματικών και επιβατικών κυκλοφοριακών ροών μεταξύ της πόλης της Δράμας αλλά και της ευρύτερης περιοχής με τον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού που διατρέχει την Β. Ελλάδα και συνδέεται με πόλεις, λιμάνια, αεροδρόμια αλλά και βιομηχανικές περιοχές.

Η ένωση της Δράμας με τις γύρω μεγάλες πόλεις, με ένα σύγχρονο και ασφαλή οδικό άξονα, όπως είναι η Εγνατία Οδός, αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα για όλους τους διερχόμενους οδηγούς, αλλά και όσους εισέρχονται στη χώρα μας από τα βόρεια σύνορά της, με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη και τη νότια Ελλάδα.
 

Η επίλυσή του με την κατασκευή ενός καινούριου και βασισμένου στα σύγχρονα πρότυπα κάθετου οδικού άξονα, αφενός θα εξυπηρετήσει τους πολίτες, αφετέρου θα διευκολύνει τη μετακίνηση εισαγόμενων και εξαγόμενων εμπορικών προϊόντων, μιας και αποτελεί τον οδικό δίαυλο επικοινωνίας με τα μεγάλα αστικά κέντρα και λιμάνια της χώρας. Επιπλέον θα μειώσει το χρόνο μετακίνησης και θα διατηρήσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων, εφόσον θα εξακολουθεί να μην διέρχεται από κατοικημένες περιοχές.

Οι λεπτομέρειες του έργου

Στο πλαίσιο της προτεινόμενης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ο Ιδιωτικός
Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) θα υλοποιήσει :
Α. Την μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων:
- Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη μήκους ~29.5 χλμ.
- Μαυρολεύκη – Δράμα μήκους ~13.5 χλμ.
- Α/Κ Μεσορράχης
- Α/Κ Παλαιοκώμης
- Α/Κ Μ. Σουλίου
- Α/Κ Ροδολίβους
- Α/Κ Πρώτης
- Α/Κ Ν. Μπάφρας
- Α/Κ (Ημικόμβος) Αγγίτη
- Α/Κ Μαυρολεύκης
- Α/Κ Περιφερειακής Δράμας
- Κ/Κ Δράμας (σύνδεση με το αστικό δίκτυο της Δράμας)

Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα Δράμα –
Αμφίπολη συνολικού μήκους ~43 χλμ. και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται
στο προαναφερθέν τμήμα Α.

Συνοπτικά ο ΙΦΣ θα αναλάβει τα ακόλουθα:

(α) την εκπόνηση του συνόλου των απαιτούμενων μελετών για τον Κατασκευαστικό Σχεδιασμό του έργου, με βάση τις διατιθέμενες από την αναθέτουσα αρχή μελέτες και τις προβλέψεις της με αριθ. πρωτ. οικ.196664/07-03-2012 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη της οδού Δράμας – Αμφίπολης (χρόνος ισχύος 10 έτη) και της ΑΕΠΟ για το σύνολο του έργου, η οποία θα λάβει υπόψη την υφιστάμενη ΑΕΠΟ και η οποία θα εκδοθεί με μέριμνα και επίσπευση της Αναθέτουσας Αρχής και θα μεριμνήσει και επισπεύσει για τη λήψη όλων των απαραίτητων αδειών,

(β) την κατασκευή του σύνολο του αντικειμένου των μελετών του Κατασκευαστικού Σχεδιασμού με στόχο την πλήρη λειτουργική απόδοση και ετοιμότητα του Έργου,

(γ) τη χρηματοδότηση του έργου, όπως θα προκύψει βάσει του οριστικού σχεδιασμού, και

(δ) τη συντήρηση / λειτουργία (ελαφριά και βαριά) του προαναφερθέντος τμήματος όπως αυτό θα προβλέπεται στον οριστικό σχεδιασμό, για όλη τη διάρκεια της σύμπραξης με αντάλλαγμα πληρωμές διαθεσιμότητας κατά την περίοδο λειτουργίας του έργου.