ΣΕΡΡΕΣ: Οι καλοκαιρινοί συναυλικοί σταθμοί του Σωκράτη Μάλαμα