ΤΟΠΙΚΑ

Στην επιτροπή διαβούλευσης η μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης και ρυθμίσεων σε οδούς της πόλης των Σερρών

H Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

H Τακτική δια ζώσης Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει την ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023

 Με ώρα έναρξης 14:00μ.μ στην πρώην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου
στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 
1 ο ΘΕΜΑ: «Μελέτη κυκλοφοριακής οργάνωσης και ρυθμίσεων σε
διάφορες οδούς της πόλης των Σερρών.
2 ο ΘΕΜΑ: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σερρών έτους
2024».
 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την
αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα (28-11-2023 ημέρα ΤΡΊΤΗ) στον ίδιο
χώρο και την ίδια ώρα.