ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τα παλιά υδραγωγεία στη Ζίχνη μπορούν να αξιοποιηθούν για τουριστική προβολή

Η έρευνα έγινε το 2010 και έδειξε ότι κάποια Κανάτ παραμένουν λειτουργικά ακόμα και σήμερα. Η μελέτη έγινε απο το Αριστοτέλειο (Θεσσαλονίκη) σε συνεργασία με 2 πανεπιστήμια σε Αυστρία και Γερμανία.

Η έρευνα έγινε το 2010 και έδειξε ότι κάποια Κανάτ παραμένουν λειτουργικά ακόμα και σήμερα. Η μελέτη έγινε απο το Αριστοτέλειο (Θεσσαλονίκη) σε συνεργασία με 2 πανεπιστήμια σε Αυστρία και Γερμανία.

Μια ακόμη μελέτη για τα υδραγωγεία της περιοχής, ιδίως σε Νέα Ζίχνη και Αγγίστα. Πρόκειται για τα περίφημα Κανάτ που είχαν κατασκευαστεί κυρίως στην περίοδο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
 
Η έρευνα έγινε το 2010 και έδειξε ότι κάποια Κανάτ παραμένουν λειτουργικά ακόμα και σήμερα.
Η μελέτη έγινε απο το Αριστοτέλειο (Θεσσαλονίκη) σε συνεργασία με 2 πανεπιστήμια  σε Αυστρία και Γερμανία.
Όλα αυτά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και τουριστικά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 Με βάση τη μελέτη λοιπόν, κάποια στιγμή αυτά τα λίγα Κανάτ που είναι λειτουργικά θα καταρρεύσουν. Όλα χρειάζονται συντήρηση.
 
Πηγή : Blumenstein, Oswald, and Herbert Weingartner. 
 Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Γεωλογίας (ΑΠΘ) 100 (2010): 23-30