ΤΟΠΙΚΑ

Την Τετάρτη η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών

Με 27 θέματα στην ημερήσια διάταξή του συνεδριάζει την ερχομένη Τετάρτη 27 Ιουλίου  2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, το δημοτικό συμβούλιο Σερρών στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου.
Αναλυτικότερα τα θέματα έχουν ως εξής:

 
ΘΕΜΑ 1ο:   Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου για τη μεταστέγαση Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 
 
ΘΕΜΑ 2ο:   Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο κεφάλαιο του υπό σύσταση αστικού συνεταιρισμού “Ενεργειακή Κοινότητα Δήμου Σερρών”.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυσιρλής Σπ.
 
ΘΕΜΑ 3ο: 
  Σχετικά με ονοματοδοσία Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Σερρών, προς τιμή του Ολυμπιονίκη  “ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΝΤΣΑΡΗ” και του “ΒΑΣΙΛΗ ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ”.
Εισηγητής: Ο Δήμαρχος Σερρών κ. Αλέξανδρος Χρυσάφης.
 
ΘΕΜΑ 4ο:  Ενημέρωση και έκφραση γνώμης επί του  φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη δραστηριότητα «Δημιουργία Ψηφιακού Ιστορικού Πάρκου Ηρώον στην Δ.Κ Σερρών Π.Ε Σερρών». 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ. 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση χώρου στο κτίριο της ΠΕΔΚΜ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
 
ΘΕΜΑ 6ο:  Τροποποίηση της αρ. 257/2020 Α.Δ.Σ περί «Συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 
 
ΘΕΜΑ 7ο:  Τροποποίηση της υπ΄  αριθμ. 393/2021 Α.Δ.Σ., σχετικά με αποζημιώσεις από απαλλοτρίωση εντός του Κεντρικού Πάρκου Σερρών. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μερετούδης Δημ.
 
ΘΕΜΑ 8ο:  Επιλογή λύσης για την οριοθέτηση τμήματος ρέματος ¨Κατακονόζη¨ πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αναργύρων Δ. Σερρών.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος  Νυχτοπάτης Γ.
 
ΘΕΜΑ 9ο: 
Έγκριση ονοματοδοσίας της μικρής Σκηνής της ΔΗ.Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών ήτοι του Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια», σε αίθουσα «ΙΟΥΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗ».
Εισηγητής: Ο κ. Ρίζος Σάββας Πρόεδρος ΔΗ.Κ.Ε ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ
 
ΘΕΜΑ 10ο: Χορήγηση βραβείων «Μητσάκου- Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου».
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Δεσποτίδης Ι.
 
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διαγραφής επαγγελματία πωλητή Λαϊκών Αγορών, λόγω συνταξιοδότησης.
Εισηγητής: Ο  αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.         
 
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών” (Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”).
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος Μισιρλής Σπ.
 
ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης περί μίσθωσης ή μη με δημοπρασία τμήματος του υπ’ αρ. 419γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη, με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς παραγωγής.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 
 
ΘΕΜΑ 14ο: Λήψη απόφασης περί μίσθωσης ή μη με δημοπρασία τμήματος του υπ’ αρ. 419γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Αγίου Ιωάννη, με σκοπό την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 
 
ΘΕΜΑ 15ο: Εκμίσθωση ή μη δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 1348 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Χριστός.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 
 
ΘΕΜΑ 16ο: Λήψη απόφασης περί απ’ ευθείας ή με δημοπρασία, μίσθωσης δύο τμημάτων του υπ’ αρ. 895Γ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών, με σκοπό την καλλιέργεια ελαιόδεντρων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 
 
ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση ή μη άδειας διέλευσης αγωγού τηλεθέρμανσης από το δημοτικό οικόπεδο όπου στεγάζεται το 2ο  ΕΠΑΛ, προκειμένου να συνδεθεί σε παρακείμενη ιδιοκτησία, το κτίριο των γραφείων του Κ.Τ.Ε.Λ. Ν. Σερρών.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
 
ΘΕΜΑ 18ο: Ανανέωση ή μη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του “Θερινού Δημοτικού Αμφιθεάτρου  του Δήμου Σερρών, στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
 
ΘΕΜΑ 19ο:  Αντικατάσταση μελών της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης (άρθρο 6) που αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων για τον Δήμο Σερρών.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καρακολίδης Παν.
 
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων (απότμησης πεζοδρομίου) στην οδό Αθηνάς 1 (με Ολυμπίου),  στις Σέρρες, για τη λειτουργία πλυντηρίου-λιπαντηρίου αυτοκινήτων.                                       
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.
 
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση απαλλαγής από απότμηση πεζοδρομίου στην οδό Γρ. Ρακιτζή 10-12, στις Σέρρες, για την λειτουργία της επιχείρησης «Ζίχναλης Μ. Ευάγγελος».                                     
Εισηγητές: Οι αντιδήμαρχοι κ.κ. Νυχτοπάτης Γ. & Δινάκης Κ.
 
ΘΕΜΑ 22ο: Απαλλαγή τέλους ταφής θανούσης δημότισσας.                                 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Ταϊρης Γ.
      
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022, με την ένταξη έργων σ΄  αυτό.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Νυχτοπάτης Γ.
 
ΘΕΜΑ 24ο: Καθορισμός τέλους χρήσης πόσιμου ύδατος.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ. 
 
ΘΕΜΑ 25ο: Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2023 του ΦοΔΣΑ Μακεδονίας.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.Καρακολίδης Παναγιώτης.
 
ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση εκποίησης υλικών που προέρχονται από τη διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων.
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.Καρακολίδης Παναγιώτης.
 
ΘΕΜΑ 27ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου:
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μισιρλής Σπ.