ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υποχρεωτικά κλειστά τα εμπορικά καταστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι υποχρεωτικά κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024, ημέρα Αγίου Πνεύματος.

Με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης διευκρινίζει ότι υποχρεωτικά κλειστά θα παραμείνουν τα εμπορικά καταστήματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2024, ημέρα Αγίου Πνεύματος.

«Σύμφωνα με την με αριθμό Οικ. 380081(1068)/27-05-2022 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο με αριθμό ΦΕΚ 2780/τ.Β/03-06-2022.

Καλούνται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες να εποπτεύσουν την αγορά για την τήρηση της νομιμότητας της αργίας του Αγίου Πνεύματος», όπως αναφέρει ο σύλλογος.