ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΥΠΠΟΑ: Νέα μικρή ενίσχυση δράσεων της Πινακοθήκης Ξενάκη

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 200.000 ευρώ ανακοινώνονται από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μετά από πρόσκληση μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων για επιχορήγηση ή/και αιγίδα σε δράσεις μουσείων και πινακοθηκών, στις 31 Ιανουαρίου 2022.
 
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΥΠΠΟΑ υποβλήθηκαν συνολικά 35 προτάσεις.Aνάμεσα σε αυτές και η παρακάτω που αφορά το Μουσείο Ξενάκη.
 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) -  Ολοκληρωμένο σύστημα ψηφιακής προβολής των έργων του Μουσείου/Πινακοθήκης Κωνσταντίνου Ξενάκη - 
10.000