ΤΟΠΙΚΑ

Βασίλης Τερζής :«Κ.Ε.ΔΗ.Σ. …!!!»

Ο απολογισμός δεν είναι τίποτε άλλο από μια λογοδοσία, μια έκθεση πεπραγμένων και απόδοση λογαριασμών. Κυρίως πρέπει να γίνεται στην ώρα του, για να εντοπιστούν τυχών λάθη και παραλήψεις, να δοθούν έγκαιρα οι απαντήσεις, να γίνουν τοποθετήσεις και προτάσεις, να υιοθετηθούν ίσως κάποιες, για να προετοιμάσουν και να βελτιώσουν την επόμενη χρονιά. Έτσι λειτουργείς με σύνεση, με συναίνεση και σεβασμό. Όταν τα ξέρεις όμως όλα!!! Ακούσαμε τα ωραία!!! διαβάσαμε αυτά που ξέραμε αλλά απαντήσεις και πάλι δεν πήραμε…

Ο απολογισμός δεν είναι τίποτε άλλο από μια λογοδοσία, μια έκθεση πεπραγμένων και απόδοση λογαριασμών. Κυρίως πρέπει να γίνεται στην ώρα του, για να εντοπιστούν τυχών λάθη και παραλήψεις, να δοθούν έγκαιρα οι απαντήσεις, να γίνουν τοποθετήσεις και προτάσεις, να υιοθετηθούν ίσως κάποιες, για να προετοιμάσουν και να βελτιώσουν την επόμενη χρονιά. Έτσι λειτουργείς με σύνεση, με συναίνεση και σεβασμό. Όταν τα ξέρεις όμως όλα!!! Ακούσαμε τα ωραία!!! διαβάσαμε αυτά που ξέραμε αλλά απαντήσεις και πάλι δεν πήραμε…

Μετά από 15 μήνες και αλλεπάλληλα επίσημα αιτήματα, την Τετάρτη 15
Μαρτίου, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα του απολογισμού της
«Πολιτείας των Ευχών 2021», μαζί και αυτός του 2022.

Ένα κείμενο που παρουσίασε ορισμένες δράσεις και μια αντιγραφή από
τις ήδη γνωστές συμβάσεις, με τις ομάδες δαπανών και τα αντίστοιχα ποσά.
Μία εισήγηση που θα μπορούσε να αποσταλεί αν όχι την επομένη, τη δεύτερη
ημέρα από τη λήξη και όχι μετά από δεκαπέντε και τρεις μήνες αντίστοιχα.
Δυστυχώς δεν κατάλαβε η κ. Πρόεδρος πως ούτε απολογούμενη έπρεπε
να αισθάνεται ούτε κατηγορούμενη, μήπως νοιώθει όμως;;; Ο απολογισμός δεν
είναι τίποτε άλλο από μια λογοδοσία, μια έκθεση πεπραγμένων και απόδοση
λογαριασμών. Κυρίως πρέπει να γίνεται στην ώρα του, για να εντοπιστούν
τυχών λάθη και παραλήψεις, να δοθούν έγκαιρα οι απαντήσεις, να γίνουν
τοποθετήσεις και προτάσεις, να υιοθετηθούν ίσως κάποιες, για να
προετοιμάσουν και να βελτιώσουν την επόμενη χρονιά. Έτσι λειτουργείς με
σύνεση, με συναίνεση και σεβασμό. Όταν τα ξέρεις όμως όλα!!!
Ακούσαμε τα ωραία!!! διαβάσαμε αυτά που ξέραμε αλλά απαντήσεις και
πάλι δεν πήραμε…
1) Ποια τα έσοδα από την πώληση των ιπτάμενων φαναριών και το
αντίστοιχο ποσό που πήγε στα Κ.Δ.Α.Π Α.Μ.Ε.Α. το 2021;
2) Ποια τα έσοδα από τη δράση «κλείδωσε μια ευχή» και το αντίστοιχο
ποσό που δόθηκε στο Κ.Ε.Θ.Ι.Σ. το 2021;
3) Ποια τα έσοδα από την πώληση των ιπτάμενων φαναριών και η
αντίστοιχη οικονομική υποστήριξη παιδιού με σοβαρό πρόβλημα
υγείας το 2022;
4) Ποια τα μέλη της επιτροπής που εισέπραττε τα χρήματα από την
πώληση των ειδών στις τρεις δράσεις;
Απαντήσεις δε δόθηκαν στην αίθουσα, τέτοια ετοιμότητα. Πέρασαν
τρεις εργάσιμες ημέρες, δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση όπως
δεσμεύθηκε η Πρόεδρος.
5) Το 2021 συμβασιοποιήθηκαν 254.201,61 ποσό διπλάσιο από τη
μεγαλύτερη έως τότε δαπάνη. Η δαπάνη για την αγορά του
«Αρκούδου» 24.500,00 + Φ.Π.Α και της «Φάτνης» 23.520,00 +
Φ.Π.Α, μετά τις έντονες αντιδράσεις κυρίως Σερραίων πολιτών,

μειώθηκε στο 50% (μας λυπήθηκε ο προμηθευτής). Μετά την
κυβερνητική απαγόρευση λόγω Covid-19, ακυρώθηκαν οι εκδηλώσεις
από τις 24 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου (πάνω από τις μισές).
Εντούτοις η συνολική δαπάνη μειώθηκε μόλις 14.140,51. Λεφτά
υπάρχουν έπρεπε να διατεθούν!!!
6) Το 2021 χωρίς τις μισές και πλέον εκδηλώσεις (κυβερνητική
απαγόρευση) δαπανήθηκαν 240.060,90 ευρώ. Για το 2022, 148.800
εγγράφηκαν στον αρχικό προϋπολογισμό και στο σχέδιο δράσης της
Κ.Ε.ΔΗ.Σ.
Έχοντας γνώση και τρεις τάξεις μεγέθους από το 2019,
προγραμμάτισαν για το 2022, μια «Πολιτεία» με μειωμένες δαπάνες,
περίπου 100.000 σε σχέση με την προηγούμενη.
Αρχές Σεπτέμβρη, 14/9, με αναμόρφωση «διορθώνουν το λάθος» και
υπεραυξήσαν τον αρχικό προϋπολογισμό κατά 210.000 ευρώ. Ποια
«επιτροπή σοφών» σχεδιάζει και επανασχεδιάζει, κοστολογεί και
επανακοστολογεί; Από148.800 αρχικό προϋπολογισμό σε 358.800!!!
Μεγάλη ετοιμότητα!!!
7) Μετά το δυστύχημα στο σχολείο 126.013,64 δε δαπανήθηκαν το 2022.
Πότε θα επιστραφούν στον Δήμο; Είναι γνωστό πως με την 34 η
Αναμόρφωση αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία, έκτακτη
χρηματοδότηση 210.000,00 ευρώ τελώντας υπό αυστηρές
προϋποθέσεις, για να καλύψει αποκλειστικά τις δαπάνες της δράσης
της «Πολιτείας των Ευχών» έτους 2022. Δε μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για άλλο λόγο!!!
8) Η «Πολιτεία» αφορά μια δράση που ήταν στην προμετωπίδα της
προγράμματος της Δημοτικής Αρχής. Και όμως 2021 και 2022 την
τελευταία στιγμή ή με καθυστέρηση έγιναν οι συμβάσεις και οι
προετοιμασίες. Έτσι χάθηκε το 2021 το 1 ο από τα δύο
Σαββατοκύριακα, 14 - 15 Δεκεμβρίου, με τα εμπορικά καταστήματα
ανοικτά χωρίς να γίνει τίποτε. Σαββατοκύριακο χωρίς δράσεις, το
κέντρο μουντό, χωρίς καν μουσικές και μελωδίες από ηχητικές
εγκαταστάσεις.
Τα λίγα παραπάνω (είναι και άλλα πολλά), με την επισήμανση πως όλοι
στο Δ.Σ, τον Νοέμβριο 2019, συμφωνήσαμε στην επέκταση της δράσης στο
κέντρο της πόλης.
Αναγνωρίσαμε το φως που υπήρχε στον πεζόδρομο «Κ. Καραμανλή» και
την Πλατεία. Παρόλο που ήταν φορτωμένο μόνο το κέντρο, που οι δαπάνες
ήταν υπερβολικές και υπήρχε πλούσια παρακαταθήκη και εξοπλισμός από τη
«Δορυλαίου» των προηγούμενων ετών.

Η «Πολιτεία» είναι μια υπέροχη δράση, για να τονώσει την ψυχολογία,
να ψυχαγωγήσει, να ζεστάνει, να βγάλει τον κόσμο έξω, να δώσει βήμα με
δράσεις στα νέα κυρίως άτομα και τα παιδιά, για να θερμάνει τέλος την αγορά.
Παραμένει όμως μια εκδήλωση για εσωτερική κατανάλωση, με ελάχιστες
δυνατότητες εξωστρέφειας, που δε μπορεί να συναγωνισθεί Χριστουγεννιάτικα
θεματικά πάρκα και προορισμούς άλλων περιοχών. Δεν είναι μόνο θέμα
υποδομών είναι και θέμα ετοιμότητας, έγκαιρης προετοιμασίας και
οργάνωσης.
Εκείνοι τρέχουν από τώρα, εμείς τελευταία στιγμή τρέχουμε και δε
φτάνουμε. Τρέχουμε τους υπηρεσιακούς, όσο για τη Δ.Α και αυτός που είναι
πάνω στο διάδρομο τρέχει μα δεν πάει πουθενά, μόνο θερμίδες καίει…
«Πολιτεία των Ευχών», ούτε με τα ευρώ ούτε με τα λόγια γίνεται
μεγάλη…». Όσο για το λαμπερή, το έχω ξαναγράψει «ό,τι λάμπει δεν είναι
χρυσός...»
Με τιμή
Βασίλης Τερζής