ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ «Τα παιδιά πρεσβευτές του τόπου τους»..

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας συμμετέχει στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων " Τα παιδιά πρεσβευτές του τόπου τους"

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας συμμετέχει στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων " Τα παιδιά πρεσβευτές του τόπου τους"

Εστιάζει στην ανάδειξη του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού γίγνεσθαι του τόπου μας.

Θα καταγραφούν και θα μελετηθούν προϊόντα άυλης και υλικής κληρονομιάς (έθιμα, παραδόσεις, πανηγύρια, τραγούδια και χοροί, τοπικά προϊόντα). Τα παιδιά μελετώντας την κουλτούρα της τοπικής τους κοινότητας θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του μέσα στον χρόνο.

Το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας συμμετέχει στο Διεθνές Θεματικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων " Τα παιδιά πρεσβευτές του τόπου τους", και εστιάζει στην ανάδειξη του πολιτισμικού και περιβαλλοντικού γίγνεσθαι του τόπου μας. Θα καταγραφούν και θα μελετηθούν προϊόντα άυλης και υλικής κληρονομιάς (έθιμα, παραδόσεις, πανηγύρια, τραγούδια και χοροί, τοπικά προϊόντα). Τα παιδιά μελετώντας την κουλτούρα της τοπικής τους κοινότητας θα είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον του μέσα στον χρόνο.